raw-html-encoded
raw-html-encoded

ที่มาของโครงการ

Grab มีความเชื่อมั่นในการสร้างสวัสดิภาพ ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร พนักงานขับและพาร์ทเนอร์ สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญคือการทำให้แพลตฟอร์มมีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้สำหรับผู้ใช้บริการทุกคนด้วยการกำจัดการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้น

เราเชื่อว่า”การเปิดเผยข้อมูลอย่างรับผิดชอบ” เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลอย่างรับผิดชอบนั้นสามารถทำให้แต่ละบุคคลแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการกระทำทุจริตต่างๆได้ก่อนข้อมูลจะออกสู่สาธารณะ หากคุณสงสัยว่าผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือพาร์ทเนอร์รายใดมีการกระทำในเชิงทุจริต เราจะทำงานร่วมกับคุณทั้งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที และมอบรางวัลให้กับคุณในการรายงานกรณีทุจริตดังกล่าว

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดาวน์โหลดได้ที่นี่.

วิธีการรายงานการกระทำทุจริต

เราต้องการรับประกันว่าการให้ข้อมูลของคุณเป็นความลับ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปของรายงานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ในการส่งรายงานทุกครั้ง ต้องประกอบด้วย

  1. 01

  2. รายละเอียดทั้งหมดของช่องโหว่ในระบบ รวมถึงการใช้ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

  1. 02

  2. บันทึกทุกขั้นตอนในการทำการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทดลองทำซ้ำได้

  1. 03

  2. ยื่นรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

รางวัล

จำนวนเงินรางวัลจะอ้างอิงตามความรุนแรงของผลกระทบเป็นหลัก หมายความว่ามูลค่าของรางวัลจะขึ้นอยู่กับผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นต่อ Grab หรือผู้ใช้งาน เมื่อเราพบกันในการประชุมเพื่อรับรางวัล เราจะถามคำถามเสมอว่า หากผู้ทุจริตกระทำสิ่งนี้ จะส่งผลเสียต่อเรามากแค่ไหน ? เราจะสันนิษฐานเหตุการณ์ที่แย่สุดเสมอและแก้ไขช่องโหว่ของการทำทุจริตนั้นโดยทันที

หากเราได้รับรายงานในประเด็นเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง เราจะมอบรางวัลให้กับรายงานชิ้นแรกสุดที่มีข้อมูลครบถ้วนและพร้อมนำมาใช้งานมากที่สุด

สิทธิ์การได้รับรางวัล

จะสงวนสิทธิในการตัดสินใจว่าปัญหานั้นรายแรงเพียงใดและเคยได้รับการรายงานปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ เพื่อที่จะได้รับการคัดเลิอกในโครการงนี้ คุณจะต้อง

 • รายงานกรณีทุจริตนี้เป็นคนแรก

 • ส่งรายงานที่มีการอธิบายอย่างชัดเจนพร้อมกับวิธีการลงมือทำทุจริตดังกล่าว แนบเอกสารอื่นๆมาพร้อมกันด้วย เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น

 • การแจ้งรายงานการทุจริตต้องแจ้งมาทาง Grab โดยตรงแต่เพียงผู้เดียว การแจ้งต่อบุคคลที่สาม รวมถึงตัวแทนในการดูแลความเสี่ยง ก่อนที่เราจะได้รับการรายงานของคุณ จะถือว่าเสียสิทธิ์ในการได้รับเงินรางวัล

 • คุณจะต้องไม่ใช่พนักงานของ Grab หรืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเครือ

 • คุณจะต้องไม่เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกับพนักงานของ Grab หรืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเครือ

Grab ของสงวนสิทธิในการกำหนดว่าการทุจริตที่รายงานมาในโครงการ Grab Fair Play Rewards นั้นเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล การตัดสินใจทั้งหมดของ Grab เกี่ยวกับจำนวนของเงินรางวัลนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

การจ่ายเงินรางวัล

เราจะจ่ายเงินรางวัลสูงสุด 1000 ดอลลาร์ (หรือจ่ายเป็นจำนวนเทียบเท่าสกุลท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ) ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความแปลกของการทุจริต Grab มีสิทธิ์ในการกำหนดมูลค่าที่ต้องจ่ายโดยไม่ต้องชี้แจง การตัดสินใจของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด และคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตนั้นจะไม่ได้รับการชี้แจงเช่นกัน

การกระทำที่เข้าข่ายทุจริต

กรณีทุจริตที่นับรวมในโครงการ

คุณคงอยากทราบว่าการกระทำไหนบ้างที่นับเป็นการทุจริต ลองดูตัวอย่างของการทุจริตต่างๆดังต่อไปนี้และหากมีการทุจริตอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ ให้รายงานมาที่เราได้เลย ทางแกร็บจะรีบตรวจสอบโดยทันที

(เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 • การทุจริตโปรโมชั่น

  ผู้โดยสารสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อโกงรหัสโปรโมชั่น

 • การทุจริตเงินรางวัลสำหรับผู้ขับ

  ผู้ขับกดจองหรือให้เพื่อนกดจองเที่ยวโดยสารเพื่อให้ได้จำนวนเที่ยวมากพอที่จะได้เงินรางวัล

 • ผู้ขับเลือกรับงาน

  ผู้ขับใช้แอพพิลเคชั่นที่ผิดกฎหมายในการกดเลือกรับงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการกดรับงาน

 • เที่ยวรถไร้ผู้โดยสาร

  ผู้ขับกด “รับผู้โดยสาร” และ “ส่งผู้โดยสาร” โดยไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถเพื่อให้ยอดตามเป้าที่ตั้งไว้

 • การยึดบัญชีผู้ขับรถ

  บัญชีของผู้ขับรถถูกแฮ็คเพื่อทำลายเรตติ้งของผู้ขับ

 • ทุจริตการชำระค่าโดยสาร

  ผู้ขับแจ้งค่าธรรมเนียมทางด่วนเกินกว่าความจริงหรือผู้โดยสารใช้บัตรเครดิตปลอมในการจองเที่ยวโดยสารเพื่อให้ได้ใช้บริการฟรี

 • การลวงข้อมูลของอุปกรณ์สื่อสาร เช่น GPS รหัสอุปกรณ์ และอื่นๆ

  ผู้ขับใช้โปรแกรมจัดการ GPS ในการสร้างตำแหน่งปลอมขึ้นมาในแผนที่ หรือใช้อุปกรณ์ในการสร้างบัญชีผู้ขับปลอมเพิ่ม

 • การสมรู้ร่วมคิดของคนขับ

  ผู้ขับใช้บัญชีของตัวเองในการช่วยให้ผู้ขับด้วยกันสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้

 • แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ขับ
  เวอร์ชั่นไม่สมบูรณ์

  ผู้ขับใช้แอพพลิเคชั่น Grab เวอร์ชั่นเก่าหรือเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ถูกรับรองในการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ

กรณีทุจริตที่ไม่รวมในโครงการ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยกรณีทุจริตที่ไม่รวมอยู่ในโครงการ เนื่องจากเป็นกรณีที่อันตรายและ/หรือสร้างผลกระทบเล็กน้อย และจะถูกนับว่าผิดเงื่อนไขโครงการโดยทันที

กรณีต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขรางวัล

• ผู้โดยสารอ้างอิงตนเอง

ข้อยกเว้น

โครงการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการหาช่องโหว่ของบริษัท การหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

เราไม่ได้มีความต้องการที่จะรับทราบชื่อบัญชีของผู้กระทำการทุจริตแต่ต้องการรายงานของรูปแบบการทำทุจริตในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลดังกล่าว