การเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับแกร็บฟู้ด

ขอบคุณสำหรับความสนใจการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับแกร็บฟู้ด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อส่งมอบมื้ออาหารดี ๆ และเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของคุณกันเถอะ!

*กรุณาศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารแกร็บฟู้ดอย่างละเอียด หากเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเกิดข้อผิดพลาด (กรอกข้อมูล/แนบเอกสารไม่ถูกต้อง ฯลฯ) จะต้องลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเข้ามาใหม่ เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานในการได้รับเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง*


เราทำการส่งเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว!
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเซ็นเอกสารสัญญาให้ถูกต้องและครบถ้วน ายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ได้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (มิเช่นนั้นเอกสารจะหมดอายุ)


 

เมื่อลงชื่อเอกสารสัญญาแล้วเอกสารผ่านการตรวจสอบ คุณจะได้รับ SMS สำหรับขั้นตอนในการเปิดระบบเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์


เงื่อนไข

  • หากบริษัทตรวจสอบเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบข้อผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารเกิดความไม่สมบูรณ์ หรือหลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลแล้ว และยังไม่มีการตอบกลับภายใน 5 วัน ส่งผลให้เอกสารสัญญาหมดอายุ หากผู้ประกอบการประสงค์ที่จะได้รับเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง กรุณากรอกแบบฟอร์มยืนยันความสนใจการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารอีกครั้ง ที่นี่