สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย!

จ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ผ่าน GrabPay
ก็ได้รับส่วนลด 2 ต่อ! ทั้งสั่งอาหารและเดินทาง

ต่อที่ 1: สั่งอาหาร
รับส่วนลด 80 บาท
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส: KTBFOOD
ใช้ได้กับบริการ GrabFood เฉพาะร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น

ต่อที่ 2: เดินทาง
รับส่วนลด 50 บาท
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 100 บาท)
ใส่รหัส: KTBCAR
ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabCar LUXE, GrabSUV, GrabVan, GrabTaxi และ Rent

10 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563
เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ผ่าน GrabPay
สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด  KTBFOOD

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้  
  • รับส่วนลดมูลค่า 80 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ ตั้งแต่ 300 บาท (ค่าอาหารเท่านั้น) ขึ้นไป
  • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBFOOD” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ก่อนทำรายการสั่งอาหารทุกครั้ง
  • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
  • จำกัด 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
  • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลักจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ GRAB โทร. 02 021 2525
  • ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com

รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด KTBCAR

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 – 30 กันยายน 2563 ดังนี้
  • รับส่วนลดมูลค่า 50 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ Grab ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
  • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabCar LUXE, GrabSUV, GrabVan, GrabTaxi และ Rent ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBCAR” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ก่อนทำรายการเรียกรถทุกครั้ง
  • จำกัด 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด)
  • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลักจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ GRAB โทร. 02 021 2525
  • ธนาคารและ GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ GRAB เป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com