สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร JCB ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2563

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร JCB ทุกประเภทที่ออกบัตรในประเทศไทย รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท/ครั้ง สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท ใส่รหัส JCBFOOD (จำกัด 6,000 สิทธิ์ /เดือน หรือ  18,000 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเริมการขาย) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

ใช้ได้กับร้านอาหารบน GrabFood ที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. ผู้ถือบัตร JCB ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
  2. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส JCBFOOD ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตร JCB ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
  3. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และร้านค้า Partner ของ Grab เท่านั้น
  4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
  5. จำกัด 6,000 สิทธิ์ /เดือน หรือ 18,000 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจำกัด 1 ครั้ง / วัน / บัญชีผู้ใช้
  6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตร JCB ทุกประเภท ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
  8. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  9. Grab ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด