จากนี้ไป คุณสามารถเพิ่มจุดรับหรือส่งก่อนถึงปลายทางกับการเดินทางด้วย GrabCar และรู้ค่าโดยสารที่แน่นอนก่อนเรียก

บางที การเดินทางสู่จุดหมายเดียวนั้นไม่เพียงพอ จากนี้ไปคุณสามารถเพิ่มจุดแวะส่งระหว่างทางได้แล้ว ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในทุกรูปแบบการใช้งาน ทั้งการรับเพื่อนกลางทาง ส่งคนที่คุณรักก่อนส่งตัวเอง หรือแวะส่งของก่อนมุ่งหน้าไปยังปลายทาง

คนขับจะทราบทันทีว่าจะมีจุดที่ต้องเดินทางไปรับส่งที่จุดในบ้างตั้งแต่รับงานของคุณ ดังนั้นเดินทางให้สบาย ผ่อนคลายตลอดเส้นทางได้เลย


How to book an extra stop

Frequently Asked Questions

You can book rides with an extra stop for GrabCar only.

You can only add one additional stop to your GrabCar booking, and you will be shown the upfront fare.

The upfront fare includes the cost of the extra stop and is based on the total distance travelled.

Yes, any existing promo codes and discounts may be applied.

As the upfront fare is determined by the total distance travelled, the fare will increase or decrease accordingly when the order of the stops is switched.

A 5 minute grace period is allowed. If you require a longer waiting time, please book two separate rides. Otherwise, there is a THB 20 surcharge for every 5 mins waiting time after the grace period.

No. The fare is pre-determined at the point of booking based on the original order of the stops.

No, unfortunately destinations cannot be changed or added once the booking is made. A separate Grab booking has to be made.

No. The stops cannot be changed once the booking is made.