สั่ง GrabMart มีสิทธิ์รับหม้อทอด Philips

ช้อปของกินของใช้ แถมยังได้หม้อทอดไปฟรีๆ

GrabMart ใจดี แจกจริงกว่า 12 รางวัล! ง่ายๆ เพียงแค่สั่ง GrabMart แล้วใส่รหัส

ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหม้อทอดไร้น้ำมัน Philips รุ่น HD9200 มูลค่ากว่า 4,290 บาท*
🗓️ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 23 ส.ค. – 19 ก.ย. 2564 นี้

ใส่รหัส  PHILIPS 

ใครจะได้เป็นผู้โชคดี มาลุ้นกัน!
สั่งเลย! คลิก grb.to/grabmart

**ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips จำนวน 12 ท่าน ท่านละ 1 รางวัล (รวมทั้งหมด 12 รางวัล)
แบ่งการประกาศเป็นสองรอบ ทาง Push Notification

 • รอบที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2564
 • รอบที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
กรณีมีข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ


ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้สั่งซื้อสินค้าที่จำหน่ายผ่าน GrabMart ภายใต้แอปพลิเคชัน Grab ภายใต้กิจกรรม Buy Fresh Get Fry จากร้านที่มีสัญลักษณ์ Partner หรือ แบนเนอร์โดยทำการใส่รหัสร่วมลุ้นรับของรางวัล “PHILIPS” ในการทำคำสั่งซื้อ
 2. ทำคำสั่งซื้อในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2564
 3. ผู้สั่งซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 4. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 5. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

รายละเอียดและช่องทางการจับรางวัลและประกาศผู้ได้รับรางวัล

 1. บริษัทจะทำการจับรางวัลที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด
  455/89 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-8619715 , Fax: 02-8619718
 2. บริษัทจะจับรางวัลผู้โชคดี 2 รอบ
  1. รอบที่ 1 ใน วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 6 เครื่อง (รางวัลที่ 1 – จำนวน  6 รางวัล ลำดับที่ 1-6)  และจะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 3 ท่าน
  2. รอบที่ 2 ใน วันที่ 19 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 6 เครื่อง (รางวัลที่ 1 – จำนวน  6 รางวัล ลำดับที่ 7-12) และจะจับรางวัลผู้โชคดีสำรองทั้งหมด 3 ท่าน
 3. วิธีการจับรางวัล : ทางบริษัทจะนำรายชื่อทั้งหมดของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สุ่มเลือกโดยวิธีการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Grab ทั้งหมด ตัดเป็นชิ้นส่วนมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นอากาศ จับรายชื่อผู้โชคดีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อหน้าสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ หากมีการจับฉลากได้ผู้โชคดีซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์นั้นให้ผู้โชคดีท่านอื่น ๆ (จำกัด 1 ผู้โชคดีได้ต่อรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น)

 โดยมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่การปกครอง

 1. บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลดังนี้:
  1. รอบที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
   1. ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ Grab: http://www.facebook.com/grabth
   2. ส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) ไปยังบัญชีของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัล
 1. รอบที่ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1. ประกาศในช่องทางโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ Grab: http://www.facebook.com/grabth
  2. ส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน (Push Notification) ไปยังบัญชีของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัล

เงื่อนไขในการรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน Grab 

 1. ผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1-12 ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง

(ข) แสดงข้อความที่บริษัทแจ้งไปว่า เป็นผู้ได้รับรางวัล และแสดงหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อ

(ค) โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเบอร์ที่ได้รับรางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ 

 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย
 • ผู้ได้รับรางวัลรอบที่ 1 จะต้องมารับรางวัลในวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด
  455/89 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-8619715 , Fax: 02-8619718
 • ผู้ได้รับรางวัลรอบที่ 2 จะต้องมารับรางวัลในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยมารับรางวัล ณ ที่ทำการบริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด
  455/89 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-8619715 , Fax: 02-8619718. โดยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมารับรางวัลผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

หมายเหตุ 

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิของบริษัทที่จะเลือกผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกจากตัวสำรองผู้ได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดมา เพื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน โดยหากไม่มีตัวสำรองลำดับถัดไปถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆโดยทุจริต หรือผิดกฏหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียล หรือการรับมอบของรางวัล
 4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน Grab ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข, การทุจริตการลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ  ก็ตามและคะแนนที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถคืนกลับเป็นคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ได้รบรางวัลยินยอมที่จะให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี)​สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ในรูปแบบต่างๆ) การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 6. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรับรางวัลดังต่อไปนี้ ภาษี ณ ที่จ่าย โดยหักจากมูลค่าเต็มของรางวัลที่ได้รับ และค่าใ้ช้จ่ายอื่นๆในการรับของรางวัล อาทิเช่น ค่าการเดินทางในการมารับของรางวัล เป็นต้น
 8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล
 9. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้นๆ ทดแทนให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
 10. ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิต หรือขาดตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์