ดับเบิ้ลความสุขข้ามปีไปกับตุ๊กตาดิสนีย์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ต้องมนต์ผ่าน AR

GrabMart ดับเบิ้ลความสุขข้ามปีมอบของขวัญสุดพิเศษให้ทุกคน .

ไม่ว่าจะช้อปของกินของใช้ ผลิตภัณฑ์บิวตี้หรือสกินแคร์
ความสุขก็ทวีคูณหลายเท่า เพราะช้อปที่ GrabMart วันนี้
รับส่วนลด 50 บาท* พร้อมของขวัญสุดพิเศษ “ตุ๊กตาดิสนีย์”
เอลซ่าจาก FROZEN และวู้ดดี้ จาก Toy Story
และให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ต้องมนต์ผ่าน AR เหนือจินตนาการ

รับชมและสนุกไปกับประสบการณ์ต้องมนต์ผ่าน AR

 1. บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “ดิสนีย์”) จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมโปรโมชัน และ การดำเนินการ การแจก การจัดส่งของพรีเมียมภายใต้แคมเปญนี้ รวมถึงไม่มีส่วนกับความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญหรือของพรีเมียมภายใต้แคมเปญนี้

 2. การเข้าร่วมแคมเปญ GRAB ‘THE GIFT OF MAGIC’ AND DISNEY AR EXPERIENCE CAMPAIGN (“แคมเปญ”) จำกัดไว้เฉพาะผู้ใช้ GrabMart ครั้งแรกเท่านั้น

 3. ระยะเวลาแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มกราคม 2565 (“ระยะเวลาแคมเปญ”) หรือเมื่อของพรีเมียมหมอนข้างดิสนีย์ผ้านุ่มนิ่ม (“ของพรีเมียม”) หมดก่อนวันสิ้นระยะเวลาแคมเปญ 

 4. การสแกน QR Code เพื่อสัมผัสประสบการณ์ Disney AR (Augmented Reality) หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงที่ต้องแสกนผ่านของพรีเมียมนั้น Disney AR จะใช้งานได้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เท่านั้น

 5. ผู้บริโภคจะต้องใช้โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY กับคำสั่งซื้อ GrabMart มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาทในระหว่างระยะเวลาแคมเปญ เพื่อให้ได้รับของพรีเมียม โดยของพรีเมียมมีจำนวนจำกัด ผู้บริโภคที่ทำถูกต้องตามกติกาก่อน จะได้รับของพรีเมียมก่อน  แกร็บจะไม่รับผิดชอบหากของพรีเมียมสูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง และแกร็บขอสงวนสิทธิในการส่งของพรีเมียมให้ใหม่ และแกร็บไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้บริโภค

 6. โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY จะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด เช่น เมื่อพาร์ทเนอร์คนขับไปยังร้านค้าแล้วสินค้าบางอย่างหมด ทำให้ต้องมีการปรับยอดคำสั่งซื้อ และทำให้ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำไม่ถึง 300 บาท

 7. ผู้บริโภคสามารถเลือกดีไซน์ของพรีเมียมที่จะได้รับได้ โดยหากผู้บริโภคใช้โค้ด FROZEN ผู้บริโภคจะได้รับของพรีเมียมเป็นดีไซน์ตัวละครจากเรื่อง FROZEN หรือหากผู้บริโภคใช้โค้ด TOYSTORY ผู้บริโภคจะได้รับของพรีเมียมเป็นดีไซน์ตัวละครจากเรื่อง TOYSTORY

 8. เมื่อผู้บริโภคใช้โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY ผุ้บริโภคจะได้รับส่วนลด 50 บาท สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าขั้นต่ำ 300 บาท และจะได้รับสิทธิในการรับของพรีเมียม 1 สิทธิ

 9. โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้าบน GrabMart ในประเทศไทย

 10. โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY สามารถเลือกใช้ได้เพียงโค้ดใดโค้ดหนึ่งเท่านั้นและใช้ได้เพียง 1 ครั้ง สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ GrabMart ครั้งแรกเท่านั้น ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ GrabMart ครั้งแรก จะไม่สามารถใช้โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY ทั้งสองโค้ดได้ 

 11. จำกัดของรางวัล 1 ชิ้น ต่อ 1 ผู้บริโภคเท่านั้น

 12. ผู้ใช้จะได้รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท และรับสิทธิในการรับของพรีเมียม 1 ชิ้น ต่อการใช้โค้ด FROZEN หรือ TOYSTORY 1 ครั้ง

 13. เมื่อผู้บริโภคได้รับของที่สั่งและออเดอร์เสร็จสมบูรณ์ ผู้บริโภคจะต้องกรอก ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันแกร็บ (จะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการทำคำสั่งซื้อพร้อมกับใช้โค้ดFROZEN หรือ TOYSTORY) สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และการจัดส่งของพรีเมียมดังกล่าว 

 14. ของพรีเมียมจะถูกจัดส่งโดยแกร็บหรือผู้ให้บริการของแกร็บหลังจากแคมเปญสิ้นสุด (หลังวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565)

 15. หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นๆ แล้ว ของพรีเมียมไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ หากแกร็บไม่สามารถแจกของพรีเมียมให้กับผู้บริโภคได้ ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ แกร็บขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของพรีเมียมที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 16. ผู้บริโภครับทราบและตกลงว่าผุ้บริโภคปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ใแอปพลิเคชันแกร็บ และผู้บริโภครับทราบและตกลงแคมเปญนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่นำมาบังคับใช้ได้

 17. แกร็บสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น

 18. การพิจารณาและตัดสินใจของแกร็บ ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่อาจโต้แย้งได้ 

 19. แกร็บไม่ต้องรับผิดต่อข้อเรียกร้องใดๆ ของผู้บริโภคหรือร้องเรียกร้องหรือความเสียหายของบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียหายซึ่งประโยชน์ การสูญเสียสิ่งที่คาดหวัง การชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยประการสำคัญ หรือเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ และบรรดาข้อเรียกร้องที่รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ต่อบุคคลที่สาม หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

 20. โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ผู้บริโภคตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้บริโภคทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจก่อนหน้านี้และยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ข้างต้นและเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของแกร็บ ผู้บริโภคยังรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของแกร็บ โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้ใช้ยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดจากแกร็บจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด

 21. ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลไทย