Menu Driver Sign-Up

GrabCar เพิ่มค่าบริการสำหรับงานจองล่วงหน้า 100 บาท

เพื่อให้พี่ๆคนขับ GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) มีรายได้ที่คุ้มค่าสำหรับการเดินทางไปรับผู้โดยสารที่ใช้บริการงานจองรถล่วงหน้าของ GrabCar ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ทุกๆงานจองล่วงหน้าของ GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) จะมีราคาค่าบริการที่เพิ่มเติมจากราคางานปกติ 100 บาท

  • เริ่มใช้สำหรับงานจองที่ผู้โดยสารกดจองตั้งแต่วันที่ 30 เป็นต้นไป งานที่กดเรียกก่อนหน้านี้ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม
  • ให้พี่คนเก็บค่าโดยสารตามราคาหน้าแอพฯเท่านั้น ห้ามเรียกเก็บเพิ่มจากผู้โดยสารเด็ดขาด ราคาค่าบริการงานจองล่วงหน้า 100 บาท ได้ถูกบวกไว้บนหน้าแอพฯเรียบร้อยแล้ว
  • ดูรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนก่อนกดรับ และรับเฉพาะงานที่พี่คนขับสะดวกเดินทางจริงๆเท่านั้น หากท่านขอให้ผู้โดยสารยกเลิก จะถูกหักเครดิต 100 บาท

 

งานจองล่วงหน้า
ผู้โดยสารสามารถจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถึงสูงสุด 7 วันก่อนการเดินทาง

งานจองล่วงหน้าถูกส่งไปให้พี่ๆคนขับอย่างไร?
ทุกครั้งที่พี่ๆคนขับ รับงานปัจจุบัน และส่งผู้โดยสารสำเร็จ พี่ๆจะได้รับแต้ม(point) จากงานปัจจุบัน เพื่อใช้รับงานจองล่วงหน้า
งานจองล่วงหน้า จะถูกส่งไปยังพี่คนขับที่มีแต้ม(point)สูงสุดก่อน พี่คนขับมีเวลา 20 วินาที ในการกดรับงาน ถ้าหากพี่คนขับท่านแรกไม่กดรับงาน งานจะถูกส่งไปยังพี่คนขับที่มีแต้มสูงสุดท่านถัดไป ถ้าท่านกดรับ งานนั้นจะเป็นจองท่านทันที

ถ้าไม่รับงานจองล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้น?
การปฏิเสธงานจองล่วงหน้า ไม่มีผลต่อคะแนนการรับงาน และหน้าจอของท่านจะไม่ถูกล๊อค
*ถ้าหากมีงานจองล่วงหน้าเรียกเข้ามา แต่ท่านไม่สะดวกรับ ไม่ต้องกดรับงาน ปล่อยให้งานหมดเวลาไปเอง คะแนนการรับงานของท่านจะไม่ลดลง แต่ถ้าหากท่านกดรับงานแล้ว ขอให้ท่านไปรับผู้โดยสารตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุบนหน้างาน

ต้องทำอย่างจึงจะเห็นงานจองล่วงหน้า?
ท่านต้องอยู่ในสถานะ ออนไลน์ และ ว่างพร้อมรับงาน ถ้าหากท่านอยู่ในสถานะออฟไลน์ หรือกำลังรับส่งผู้โดยสารอยู่ ท่านจะไม่เห็นงานจองล่วงหน้า

ก่อนถึงเวลารับผู้โดยสาร 30 นาที พี่คนขับจะไม่เห็นงานอื่นๆ เรียกเข้ามา หน้าจอของงานจองจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของพี่คนขับ เพื่อให้ท่านเดินทางไปรับผู้โดยสารที่จองล่วงหน้าไว้

ถ้าหากรับงานจองล่วงหน้าไว้แล้ว ไม่สามารถไปรับผู้โดยสารได้ ต้องทำอย่างไร?
-แจ้ง Call center 020212500 ทันที เพื่อให้ call center แจ้งผู้โดยสาร และหารถไปรับแทน
-ถ้าหากท่านรับงานจองล่วงหน้าแล้ว ไม่ไปรับผู้โดยสาร โดยที่ไม่ได้แจ้ง Call center ส่งผลเสียต่อผู้โดยสาร และบริษัท ทางบริษัทจะทำการหักเครดิตท่าน ครั้งละ 150 บาท
-เมื่องานจองล่วงหน้าถูกยกเลิก พี่คนขับจะได้แต้ม (point) ที่ใช้สำหรับรับงานจองล่วงหน้าคืน

Advance booking003