สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIP, SVIP ประจำเดือนสิงหาและกันยา 59

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIP, SVIP
( สิงหาคม-กันยายน 59)

เพียงมีสถานะ VIP, SVIP ในเดือนสิงหาคม-กันยายน2559
ครบสองเดือนติดต่อกัน รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้

– รับงานครบ 100 งาน (คะแนนดาว 4.3 ขึ้นไป)
รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 700บ. (สำหรับ VIP)
– รับงานครบ 150 งาน (คะแนนดาว 4.4 ขึ้นไป)
รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 1000บ. (สำหรับSVIP)

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่สมัครก่อนเดือน ส.ค. เท่านั้น)

เงื่อนไขการรับงานโบนัส
1.รวมงานจุดจอด งานจองล่วงหน้า
2.ไม่รวมรถ 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.การรับโบนัสบัตรกำนัลวันที่ 14 ตุลาคม 59
4.โปรฯ นี้ยกเว้นคนขับที่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 59
5.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่น    ภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็น        เครดิตรับงานค่ะ
6.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW