โปรฯ การันตี 150บ.!!

โปรฯการันตีมาแล้ว!! ง๊ายง่ายเพียงพี่ๆคนขับ รับงานช่วงเวลา 16.00น.-21.00น. จะใกล้จะไกล แกร็บการันตีให้ 150บาท!! “ทุกงาน”

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2559

ตัวอย่างการคำนวณ

ค่ามิเตอร์ 51 บ. ค่าเรียก+ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 35 บ.  = 86 บาท

แกร็บจ่ายส่วนต่างให้ 150 – 86 = 64 บาท!!

เงื่อนไขการรับงานโบนัส

1.ไม่นับรวมจุดจอด
2.ไม่รวมงาน 7 ที่นั่ง (7-Seater)
3.สงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินงานที่ส่งใบเสร็จไม่ถูกต้อง งานที่ไม่ได้มีการรับส่งจริง
4.กรณีรับงานที่มีส่วนลด จะจ่ายส่วนต่างหลังจากรวมส่วนลดกลับเข้าไปแล้ว
5.เงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 3 กันยายน 2559
และทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
6.ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับ สมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ
7.สงวนสิทธิ์เฉพาะการวิ่งรับส่งผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอพภายในกรุงเทพและปริมณฑล และเป็นงานที่มีการรับส่งผู้โดยสารจริงโดยสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจพบความไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดจ่ายเงินทั้งหมด และระงับบริการถาวร รวมถึงระงับ/ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ แม้ท่านจะกรอกใบสมัครอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการตัดสินของผู้ตรวจสอบถือเป็นที่สิ้นสุด
ตรวจสอบข้อแนะนำแนวทางการใช้งานที่โปร่งใสได้ที่http://bit.ly/1OUjfBW