ไขข้อข้องใจ การรับงาน และ อินเซนทีฟ ของ GrabCar+(Premium)

พี่ๆ GrabCar+(Premium) หลายๆ ท่าน อาจมีข้อสงสัยในเรื่องของการรับงาน คะแนนการรับงาน และอินเซนทีฟ 

วันนี้ เราจะมาตอบคำถามของพี่ๆ กันคะ

พี่ๆ GrabCar+(Premium) สามารถ ” เลือก “ ได้ว่า ต้องการมองเห็นงานของ GrabCar+(Premium) อย่างเดียว หรือ ต้องการมองเห็นงานของ GrabCar(Economy) ด้วย เพียงแค่เข้าไปตั้งค่าในแอพพลิเคชั่นคนขับของพี่ๆเอง

 

ถ้าหาก

  1. พี่ๆ “เลือก” ที่จะมองเห็นงาน GrabCar+(Premium) เท่านั้น

-คะแนนการรับงาน และงานที่เรียกเข้ามายังแอพฯคนขับของพี่ จะเป็นงานของ GrabCar+(Premium) เท่านั้น

-พี่ๆได้รับ “อินเซนทีฟ” ตามปกติ งานที่นำมาคำนวณค่า “อินเซนทีฟ” จะเป็นงานของ  GrabCar+(Premium) อย่างเดียวเท่านั้น

 

     2. พี่ๆ บางท่าน ชอบจำนวนงานเยอะๆ สามารถ”เลือก” มองเห็นงาน ทั้ง GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) ได้

-คะแนนการรับงานจะคิดของ GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) รวมกัน

-งานที่นำมาคำนวณค่า “อินเซนทีฟ” จะเป็นงานของ  GrabCar+(Premium) และ GrabCar(Economy) รวมกัน

 

วิธีการเลือกประเภทของบริการ

 

concurrentnewlogo2

*พี่ๆ สามารถ “เลือก” ที่จะเปิดระบบของ GrabCar(Economy) เพื่อเพิ่มจำนวนงานที่เรียกเข้ามาได้ตามสะดวก

**อินเซนทีฟคิดจากจำนวนเที่ยวการเดินทางทั้งหมดที่พี่รับ-ส่ง ผู้โดยสารสำเร็จ 

 

วิธีการคิดคะแนนการรับงาน 

สำหรับพี่ๆ GrabCar+(Premium) ที่เปิดระบบรับงานของ GrabCar(Economy) ด้วย

Incentive JULY1107

คะแนนการรับงาน = ((จำนวนงานที่รับทั้งหมดGC+)+(จำนวนงานที่รับทั้งหมดGC)) / ((จำนวนงานที่เรียกเข้ามาทั้งหมดGC+)+(จำนวนงานที่เรียกเข้ามาทั้งหมดGC))

ตามตัวอย่าง

คะแนนการรับงาน  = (8+14)/(10+15) = 88%