แจ้งยกเลิกการเติมเครดิตผ่านทางไลน์ถาวร

แจ้งยกเลิกการเติมเครดิตผ่านทางไลน์ถาวร

บริษัทไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการเติมเครดิตผิดช่องทาง
กรุณาศึกษาการเติมเครดิตช่องทางใหม่ ATM topup ได้ที่ http://goo.gl/KkwHjL

**เวลาในการเติม ATM topup,K-Mobile 7.00 – 19.00 น. 

**หากมีการเติม ATM topup,K-Mobile

เข้ามา เกินเวลาที่กำหนด หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะทำการเติมให้ ในวันทำการ


————————————————-

ยกเลิกการจำหน่ายคูปองเติมเครดิต ตามจุดเซลส์ทุกจุดถาวร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ