เติมเครดิตผ่านATM topup!!!

**หมายเหตุ **รหัสบริษัท = 32114

                          Ref.1=หมายเลขบัตรประชาชน

                          Ref.2=หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับบริษัท

**เวลาในการเติม ATM topup  7.00 – 19.00 น. 

**หากมีการเติม ATM topup เข้ามา เกินเวลาที่กำหนดหรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบจะทำการเติมให้ ในวันทำการถัดไป

**ต้องใส่รหัสต่างๆให้ถูกต้องก่อนโอนเงิน เพื่อความรวดเร็ว

** เงินจะเข้าภายใน 1 – 2 ชั่วโมง หลังจากเวลาเติมเข้ามา**

ขั้นตอนการเติม ATM topup

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11