++วันปิดทำการอาคารธนภูมิ,บางใหญ่++

วันปิดทำการสำนักงานใหญ่ อาคารธนภูมิ
เนื่องจากสำนักงานใหญ่อาคารธนภูมิ จะปิดทำการ วันที่ 2 , 5 , 6 , 20 พฤษภาคม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)ในวันที่แจ้งดังกล่าว สามารถเติม ATM topup และ K-Mobile Banking ได้ปกติ แต่ยอดเครดิตจะเข้าในวันทำการถัดไป สามารถศึกษาวิธีการเติมเงินได้ใน www.grabcenter.com และ บล๊อคคนขับ ค่ะ
(ขอความร่วมมือเติมเงินเครดิตสำรองไว้เพื่อใช้ในการรับงานค่ะ)
———————————————————

วันปิดทำการสำนักงาน บางใหญ่

ประกาศวันปิดทำการของสนง.บางใหญ่ เดือน พฤษภาคม คือ วันที่ 2 – 6 , 20 พฤษภาคม สามารถติดต่อได้ในวันทำการปกติ  (สนง.บางใหญ่ วันเปิดทำการปกติ อังคาร – เสาร์  หยุด อาทิตย์ -จันทร์)

(ขอความร่วมมือเติมเงินเครดิตสำรองไว้เพื่อใช้ในการรับงานค่ะ)