การรับงานGrabPay

GrabPay เปิดให้บริการแล้ว

Grab เพิ่มทางเลือกในการชำระค่าโดยสารให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ขอแนะนำ GrabPay ระบบชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเดบิต และบัตรเครดิต
– สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าเดินทางผ่านบัตรนั้น จะต้องทำการลงทะเบียนบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในแอพพลิเคชั่น
และเลือกวิธีการชำระเงินเป็น Card (บัตรเดบิต หรือ บัตรเคดิต)

GRABPAY
– สัญลักษณ์ GRABPAY มุมบนซ้ายมือ หมายความว่า ผู้โดยสารเลือกที่จะชำระค่าเดินทางผ่านบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต
คนขับต้องไม่เก็บเงินสดจากผู้โดยสาร ค่าเดินทางจะถูกโอนเข้า “กระเป๋าเงิน” ของคนขับทันที หลังจากที่คนขับกดส่งใบเสร็จ
– ในหน้าใบเสร็จ ให้ใส่ค่าโดยสารตามมิเตอร์ราคาจริงเท่านั้น!!
หากผู้โดยสารขึ้นทางด่วน ผู้โดยสารจะเป็นผู้ชำระค่าทางด่วน
และคนขับห้ามระบุค่าทางด่วนลงในใบเสร็จเด็ดขาด เพื่อให้ตัดบัตรเครดิตผู้โดยสารอย่างถูกต้อง*ถ้ามีการใส่ค่ามิเตอร์เพิ่ม ไม่ใส่ราคาตามจริง หากตรวจสอบพบเข้าข่ายทุจริตต้องออกจากระบบ และไม่สามารถได้รับเงินคืนในทุกกรณี

การสังเกตุว่าผู้โดยสารชำระผ่านบัตรเครดิต (GrabPay)
1.ลักษณะหน้าจอของงานที่เรียกไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. สัญลักษณ์ GRABPAY มุมบนซ้ายมือ
คือผู้โดยสารเลือกชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต

3. ถ้าหากมีสัญลักษณ์ GRABPAY อยู่มุมบนซ้ายมือระบบจะทำการเก็บเงินจากผู้โดยสารผ่านบัตรเครดิตที่ผู้โดยสารได้ลงทะเบียนไว้ และเงินจะเข้า “กระเป๋าเงิน”ของคนขับทันที จำนวนเงินจะคิดตามราคาที่ใส่ในใบเสร็จ

4.ในหน้าใบเสร็จให้ใส่ราคาตามมิเตอร์จริงที่ปรากฏ พร้อมค่าบริการเรียก

**กรณีที่ผู้โดยสารชำระค่าทางด่วนเอง ห้ามระบุค่าทางด่วนลงในใบเสร็จเด็ดขาด เพื่อให้ตัดบัตรเครดิตผู้โดยสารอย่างถูกต้อง**

5.กด “ดำเนินการ

*หลังจากกดส่งใบเสร็จ ค่าโดยสารจะถูกโอนเข้าไปยัง “กระเป๋าเงิน” ของคนขับทันที
**
ถ้ามีการใส่ค่ามิเตอร์เพิ่ม ไม่ใส่ราคาตามจริง หากตรวจสอบพบเข้าข่ายทุจริตต้องออกจากระบบ และไม่สามารถได้รับเงินคืนในทุกกรณี