การยื่นบัญชีกสิกรไทย

ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
ในทุกรอบการจ่ายเงินโบนัสจากโปรโมชั่นคนขับสมาชิกที่ยังมิได้ยื่นบัญชีธนาคาร
โปรดยื่นภายใน 5 วันก่อนวันจ่ายเงิน
หากท่านไม่ได้ยื่นตามกำหนดยอดโบนัสของท่านจะถูกโอนเป็นเครดิตรับงานค่ะ