ควร ไม่ควร เมื่อใช้แกร็บ

นอกจากเราจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของคุณแล้ว เรายังต้องการให้ทุกเที่ยวการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทั้งพาร์ทเนอร์และผู้โดยสาร โดยคุณสามารถช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เพียงทำตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้


ควร ไม่ควร เมื่อใช้แกร็บ

นอกจากเราจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของคุณแล้ว เรายังต้องการให้ทุกเที่ยวการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ดีกับทั้งพาร์ทเนอร์และผู้โดยสาร โดยคุณสามารถช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เพียงทำตามข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้


  • การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  • กฎหมายและความปลอดภัย
  • จริยธรรมและความเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณอยากถูกปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่ดี

สวมเสื้อผ้าที่สุภาพ ถูกกาลเทศะ

เช่น กางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตคอปกและรองเท้าหุ้มส้น

จัดการกลิ่นไม่พึงประสงค์ก่อนออกรถ

การสูบบุหรี่อาจทำให้คุณมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ติดตัวมาด้วย โดยเฉพาะกับผู้โดยสารที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ดังนั้น หลังสูบบุหรี่ ขอแนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่ให้เรียบร้อย

ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลของผู้โดยสาร

เช่น การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ หรือการปรับเสียงวิทยุ

ช่วยจัดการสัมภาระของผู้โดยสาร

เราสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร โปรดให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุกครั้งหากทำได้

ให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม

ให้บริการผู้โดยสารทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ คนพิการ ความเชื่อทางการเมือง เพศเพศสภาพ อายุ หรือบุคลิกภาพทุกรูปแบบ

พูดคุยในเรื่องที่เหมาะสม

คุณอาจจะต้องพูดคุยกับผู้โดยสารในบางครั้ง กรุณาหลีกเลี่ยงการสนทนาในเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น การวิจารณ์ลักษณะภายนอกของผู้อื่น หรือความเชื่อทางการเมืองและศาสนา

รักษาระยะห่างกับผู้โดยสาร

การกระทำทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศถือเป็นคดีอาญา ทั้งนี้หมายรวมถึง การกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแสดงความเห็น การล่วงละเมิดทางเพศ การกักขังหน่วงเหนี่ยว และรวมถึงการวางยา

มีความเป็นมืออาชีพ

คุณจะต้องไม่ติดต่อกับผู้โดยสารเป็นการส่วนตัวหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง

ตรวจสอบสิ่งของที่ผู้โดยสารอาจลืมไว้บนรถ

หากพบสิ่งของของผู้โดยสาร (รวมถึงเงินและโทรศัพท์มือถือ) คุณจะต้อง

  • แจ้ง Grab ทันทีเมื่อพบ และ
  • นำส่งให้กับผู้โดยสารหรือ Grab พร้อมกับแจ้ง Grab ภายใน 48 ชั่วโมง

รักษาความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเหล่านี้

ปฏิบัติตามกฎจราจร

กฎจราจรในที่นี้ หมายรวมถึง กฎหมาย นโยบาย และข้อแนะนำที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร การขับรถตามความเร็วที่กำหนดและการไม่จอดรถในที่ห้ามจอด

ดูแลรักษายานพาหนะของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลรักษายานพาหนะจะช่วยลดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ปลอดภัยไว้ก่อน

คาดเข็มขัด ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและรักษาความเร็วสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องหรือเบรกกะทันหัน

มีสมาธิในการขับรถ

ตั้งค่าโทรศัพท์ให้อยู่ในโหมดเงียบและหลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี่ หากคุณต้องการใช้แอปพลิเคชันเพื่อนำทาง ให้ใช้ขาตั้งโทรศัพท์ให้เรียบร้อย

ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า

ไม่ขับรถหากคุณทานยาที่มีผลข้างเคียงหรือเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ หากคุณรู้สึกเหนื่อยให้จอดที่จุดจอดใกล้เคียงและพัก

ขับขี่ปลอดภัย

Grab ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธหรือสิ่งของที่อาจจะถูกนำไปใช้เป็นอาวุธไว้บนรถ ในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อเจ้าหน้าทีรัฐที่เกี่ยวข้องทันที

ให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น

การเดินทางโดยไม่ผ่านแอปพลิเคชัน Grab จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันอุบัติเหตุสำหรับทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

Grab ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความเป็นธรรมต่อทั้งพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร*

ใช้แอปพลิเคชันที่ถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอปพลิเคชัน Grab ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด และใช้อุปกรณ์ของแท้ที่ไม่เคยถูกเจลเบรกมาก่อน

จัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของทั้งพาร์ทเนอร์และผู้โดยสาร พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ทุกคนต้องขับรถที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีของคุณเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ หรือ ขับแทน เพราะนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องประกันอุบัติเหตุแล้วอาจทำให้เกิดความสับสนและความไม่สบายใจกับพาร์ทเนอร์อื่นและผู้โดยสาร

ให้ความสำคัญกับทุกการจองรถ

เราส่งเสริมให้ทุกคนให้ความสำคัญกับทุกการเรียกรถ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากการยกเลิกหลังจากกดรับ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนและกระทบความน่าเชื่อถือต่อผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการของ Grab ในครั้งต่อไป

รับผู้โดยสารตามสถานที่และเวลาที่นัดหมาย

ไปรับให้ตรงเวลาและเริ่มเที่ยวการเดินทางหลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นมาบนรถแล้วเท่านั้น

วางแผนการขับ

ใช้แผนที่แสดงความต้องการใช้รถ (Heatmaps) บนแอปฯ ในการวางแผนการขับเข้าสู่พื้นที่ที่มีความต้องการใช้รถมากเพื่อให้คุณได้รับรายได้ที่สูงขึ้น การยืดระยะเวลาในการขับให้นานขึ้นโดยไม่รับงาน ไม่ใช่วิธีการที่ดี

เก็บค่าโดยสารที่ถูกต้อง

ไม่มีใครชอบการถูกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าทุกครั้งหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

จบงานทันทีหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถ

การเก็บเงินผู้โดยสารทันทีที่จบการเดินทางถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ดีของ Grab

ให้คะแนนผู้โดยสารอย่างเป็นธรรม

Grab เชื่อในการให้ความเคารพกับตัวบุคคล อย่าให้คะแนนไม่เป็นธรรมกับผู้โดยสารด้วยความลำเอียงหรือไม่ชอบโดยส่วนตัว แจ้งความเห็นของคุณให้กับเราหากการเดินทางไม่น่าพึงพอใจ

ขับขี่ด้วยความโปร่งใส

ไม่เข้าร่วมการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือขัดแย้งกับจริยธรรมเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์หรือเพื่อรับรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงการร่วมมือกันเพื่อเพิ่มเที่ยวโดยสาร การขัดขวางการทำงานของตนเองและผู้อื่น การหาผลประโยชน์จากโปรโมชันต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม การสร้างเที่ยวการเดินทางปลอม หรือการกระทำใดก็ตามที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ Grab

เคล็ดลับ:

เราสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์รักษาอัตราการรับงานให้สูงที่สุดและอัตราการยกเลิกงานให้ต่ำที่สุด ทั้งนี้ การรับงานจำนวนมากและงดเว้นการยกเลิกงานเป็นการกระทำที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะคุณจะได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เราหวังพึ่งคุณในการรักษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน เรามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เช่น การระงับการจ่ายอินเซนทีฟ การยกเลิกสัญญา การระงับสัญญาณถาวร หรือการติดบัญชีดำของ Grab เมื่อพบพาร์ทเนอร์ที่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของ Grab กรุณาคลิกที่ จรรยาบรรณของพนักงานขับรถ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  • กฎหมายและความปลอดภัย
  • จริยธรรมและความเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณอยากถูกปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่ดี

ก่อนออกเดินทาง

เลือกประเภทการบริการที่ต้องการ

เลือกประเภทการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน (รวมเด็ก) หรือกรณีมีสัมภาระจำนวนมาก

สุภาพและให้เกียรติผู้อื่น

มารยาทที่ดีหรือความมีน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสบการณ์การเดินทางที่ดีสำหรับทุกฝ่าย สื่อสารกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ด้วยความสุภาพตลอดการเดินทางจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัย

ตรงต่อเวลา

เรียกรถเมื่อคุณพร้อมเท่านั้น การรอคุณเป็นเวลานานอาจทำให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของเรารับงานได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้รวมเช่นกัน

ระหว่างการเดินทาง

ระมัดระวังและรอบคอบ

ไม่ประมาทและรอบคอบต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอตลอดการเดินทาง

สนทนาเท่าที่จำเป็น

พึงคิดอยู่เสมอว่าบุคคลอื่นอาจจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมในบทสนทนา ดังนั้น ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการพูดคุยหากไม่จำเป็น

ห้ามคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

การคุกคามทางเพศ หมายรวมถึง การวิจารณ์ การละเมิดทางเพศ การกักขังหน่วงเนี่ยว การมอมยา ซึ่งการกระทำเหล่านี้ถือเป็นคดีอาญาตามกฎหมาย

ดูแลรักษายานพาหนะของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ไม่ก่อความเสียหายหรือทำให้รถสกปรก ไม่ว่าจะด้วยการทำอาหารหรือเครื่องดื่มหก อาเจียนหรือสูบบุหรี่ขณะเดินทาง

หลังจากเที่ยวโดยสาร

นำสัมภาระ (และขยะ) ลงจากรถ

นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วลงจากรถ และทิ้งขยะลงในถังขยะใกล้เคียง เพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้โดยสารคนถัดไป

ปิดประตูรถให้แน่นและไม่แรงเกินไป

ไม่ปิดประตูรถแรงหรือเบาเกินไปหลังลงจากรถ

รักษาความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเหล่านี้

ทำตามกฏจราจรและข้อบังคับในพื้นที่

การขอให้ผู้ขับละเมิดกฏจราจร เช่น การขับขี่ด้วยความเร็ว การขับขี่สวนเลน การกลับรถในที่ห้ามกลับ หรือการจอดรถบริเวณที่ห้ามจอด อาจทำให้ผู้ขับโดยปรับอย่างไม่เป็นธรรม

คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัย

คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย อีกท้้งยังป้องกันการถูกปรับอย่างไม่เป็นธรรมด้วย ทั้งนี้ กฏระเบียบมีผลบังคับใช้กับเด็กด้วยเช่นกัน

ยืนยันตัวตนผู้ขับก่อนออกเดินทาง

ขึ้นรถต่อเมื่อตรวจสอบหมายเลขป้ายทะเบียน ชื่อของผู้ขับ และหน้าตาของผู้ขับตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนรายละเอียดการจองของคุณ

ขับขี่ปลอดภัย

Grab ไม่อนุญาตให้นำอาวุธหรือวัตถุที่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้ขึ้นรถ สำหรับกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที

เลือกใช้บริการเฉพาะงานจากแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุจะไม่สามารถใช้ได้กับงานที่รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แอปพลิเคชัน Grab

Grab มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพาร์ทเนอร์คนขับและผู้โดยสารทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม*.

หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้ใช้

ห้ามใช้บัญชีผู้ใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือสร้างบัญชีผู้ใช้หลายๆ บัญชี เนื่องจากการใช้บัญชีผู้ใช้หรือแชร์ข้อมูลล็อกอินร่วมกับผู้อื่น อาจจะทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณเสี่ยงต่อความปลอดภัย

ไม่ยกเลิกการจอง

การยกเลิกการจองเป็นการสร้างความลำบากและขัดขวางการทำงานของผู้ขับขี่ หากไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น กรุณาตรงต่อเวลาและจองรถเมื่อพร้อมใช้บริการเท่านั้น

ให้คะแนนผู้ขับขี่อย่างเป็นธรรม

แสดงความขอบคุณต่อผู้ขับขี่โดยการให้คะแนนหลังการเดินทางทุกครั้ง โดยคุณสามารถให้ 5 ดาว หากการบริการเป็นไปด้วยดี และหากการบริการไม่เป็นที่น่าประทับใจ กรุณาแสดงความคิดเห็นและคำติชม

ใช้บริการอย่างโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฏหมาย

Grab ไม่ประนีประนอมต่อการกระทำที่ไม่ชอบธรรม หรือการฉ้อโกงใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการส่งเสริมการขายโดยมิชอบ ที่นับรวมเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

หากพบผู้โดยสารที่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ Grab เรามีความจำเป็นต้องดำเนินการด้วยมาตรการต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึง การยกเลิกบัญชีผู้ใช้ถาวร กรุณาคลิกที่ เงื่อนไขการให้บริการผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม