🎡 GrabRewards ให้คุณหมุนรางวัลถูกใจ ด้วยคะแนนที่น้อยลง! 🎡

ชวนคุณมาสนุกกับวงล้อ Grab หมุนๆ ให้คุณหมุนรับรางวัลที่ถูกใจเหมือนเดิม แต่ใช้คะแนนน้อยลงกว่าที่เคย ทั้ง AirPods Pro, Starbucks card, Novotel, Sephora และรางวัลเด็ดๆ อีกเพียบ หมุนเพียงครั้งละ 30 คะแนนเท่านั้น!

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘Grab หมุนๆ’
– ใช้ GrabRewards 30 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ก.ย. 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลทั้งหมดมีดังนี้
1. Airpods Pro มูลค่า 9,490 บาท
2. Starbucks card มูลค่า 500 บาท
3. Novotel Hua Hin Cha-Am Beach Resort & Spa Hotel สิทธิ์จองห้องพักซื้อ 1 แถม 1 คืน
4. Sephora ส่วนลด มูลค่า 100 บาท (สำหรับสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น)
5. แอป Photobook รับภาพแคนวาสขนาด 8×8 นิ้ว มูลค่า 900 บาท
6. Mister Donut ซื้อพอนเดอริง 6 ชิ้นในราคา 100 บาท
7. DOONEE ฟรี VIP Code 7 วัน มูลค่า 50 บาท
8. GrabFood ส่วนลด 10% ลดสูงสุด 100 บาท(ไม่มีขั้นต่ำ)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม GrabRewards – Wheel of Fortune 🎡

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :
1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 30 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล Airpod Pro มูลค่า 9,490 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอของรางวัลใน My Rewards และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 ต.ค. 2563 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งของรางวัล
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ด้วยบริการ GrabExpress (ภายในเขตกทม.) ภายใน 7 วันทำการ หลังขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อย
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล Starbucks card มูลค่า 500 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณากด ‘ใช้เดี๋ยวนี้’ ที่รีวอร์ดของรางวัลเพื่อกรอกฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติม หรือไปที่ https://forms.gle/idbSGUPLAvtLMeyK7 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ภายใน 31 ต.ค. 2563
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล Novotel Hua Hin Cha-Am Beach Resort & Spa Hotel สิทธิ์จองห้องพักซื้อ 1 แถม 1 คืน
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ทุกการจองต้องทำผ่านระบบการจองของโรงแรมโดยตรง
* Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa : การจองต้องจองโดยส่งอีเมลล์มาที่ rsvn@novotelhuahin.com หรือ โทร +66 32 708 300. กล่าวถึงรหัสส่วนลด XXXXX.
* การใช้รางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในช่วงระยะเวลาที่จอง
* สามารถใช้สิทธิ์เข้าพักได้ระหว่างวันที่ 16 ก.ย. – 20 ธ.ค. 2563
* ห้องพักสำหรับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน (สำหรับ Novotel เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี และ Swissotel เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
* การจัดสรรห้องพักใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเสาร์
* เงื่อนไขการยกเลิก: ต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน ไม่สามารถเรียกคืนได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล Sephora ส่วนลด มูลค่า 100 บาท (สำหรับสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น)
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ใส่โค้ดที่ได้รับในหน้าสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมกับค่าจัดส่งสินค้า)
* ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 (9.00 น.) – 31 ต.ค. 63 (23.59 น.) หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ที่เว็บไซต์ Sephora.co.thและแอปพลิเคชัน Sephora
“* จำกัดจำนวน 10,000 สิทธิ์
* เฉพาะสมาชิก Beauty Pass โดยจะต้องล็อกอินในบัญชีก่อนใช้สิทธิ์ และสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชีสมาชิกเท่านั้น
* ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่น หรือ โปรโมชั่นอื่นได้
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, บริการ หรือสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้

* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัลแอป Photobook รับภาพแคนวาสขนาด 8×8 นิ้ว มูลค่า 900 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันโฟโต้บุ๊ค
* สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 – 22 ก.ย. 63
* Voucher มีอายุ 7 วันหลังได้รับรางวัล
* Voucher สามารถใช้ 1 ครั้งกับรางวัลที่ระบุ ซึ่งยังไม่รวมฟังก์ชันพิเศษและยังไม่รวมค่าจัดส่ง (เริ่มที่ 70 – 120 บาท)
* สินค้า 1 รายการสามารถใช้ Voucher ได้ 1 ใบ
* จัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
* ไม่สามารถนัดรับสินค้าเองได้
* ไม่สามารถขอหรือเปลี่ยนเงินคืนได้หลังทำสินค้า
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทาง LINE: @photobookth

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล Mister Donut ซื้อพอนเดอริง 6 ชิ้นในราคา 100 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รางวัลนี้คือ รับสิทธิซื้อพอน เดอ ริง 6 ชิ้นเพียง 100 บาท (จากปกติ 162 บาท) กรุณาแสดงโค้ดเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Mister Donuts ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาสยามพารากอน)
* รางวัลนี้ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 63
* รางวัลนี้จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด/ สิทธิ์
* รางวัลนี้มีจำนวนจำกัด
* รางวัลนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดให้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ หลังหักส่วนลดแล้วลูกค้าจะต้องชำระมูลค่าส่วนต่างคงเหลือเพิ่มเติม
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล DOONEE ฟรี VIP Code 7 วัน มูลค่า 50 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.ย. 63 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์ www.doonee.com โดยกรอกรหัส 16 หลัก เพื่อรับสิทธิ์ และกดปุ่ม DOONEE VIP Code
* สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 – 30 ก.ย. 63
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด/ ครั้ง
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOONEE Call Center : 02-113-1789 / 086-107-2999 / Facebook : DOONEEFanpage / Line : @doonee

เงื่อนไขและรายละเอียดของรางวัล GrabFood ส่วนลด 10% ลดสูงสุด 100 บาท(ไม่มีขั้นต่ำ)
* รับส่วนลด 10% ลดสูงสุด 100บ. (ไม่มีขั้นต่ำ)
* ใช้ส่วนลดได้ง่ายๆ เพียงกดที่ “My Rewards”
* ใช้ได้กับ GrabFood ทุกจังหวัด
* ส่วนลดใช้ได้กับค่าอาหารเท่านั้น
* หมดเขตวันที่ 30 ก.ย. 2563
* ใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์ ‘Partner’ เท่านั้น
*หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด กรุณาติดต่อศูนย์ขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวันและเวลาที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ตามแต่วิธีการของบริษัท

สิทธิ์ของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ