วงล้อนำโชค แจกใหญ่รวมกว่า 100 ล้านบาท

ถึงการฉลองตรุษจีนจะเพิ่งผ่านไป แต่ความโชคดีก็จะยังไม่หายไปไหน
🎡 ให้คุณเฮงทุกครั้งที่ร่วมสนุกกับ ‘วงล้อนำโชค’ 🎡

ได้เวลาทดสอบแต้มบุญที่สั่งสมมา ด้วยการชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

ใช้เพียง 68 คะแนน เลขมงคลหมุนรับรางวัล
หมุนครั้งนี้ ไม่ต้องรอเฮงครั้งหน้า ได้รางวัลทุกครั้งแน่นอน

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘วงล้อนำโชค
– ใช้ GrabRewards 68 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 ก.พ. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

🐲 Airpods Pro มูลค่า 9,490 บาท

🐲 หูฟัง JBL T450 จากมหาจักร (JBL) มูลค่า 1,490 บาท

🐲 ส่วนลด OSIM มูลค่า 1,000 บาท

🐲 ส่วนลด อิเกีย 500 บาท* (ขั้นต่ำ 3,000 บาท)

🐲 รับฟรี สินค้าโฟโต้บุ๊ค 1 ชิ้น*

🐲 ส่วนลด Central App มูลค่า 200 บาท* (ขั้นต่ำ 2,000 บาท)

🐲 ส่วนลด วัตสัน มูลค่า 100 บาท* (ขั้นต่ำ 800 บาท)

🐲 ส่วนลด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 50 บาท

👉 หมุนปุ๊บ เฮงปั๊บ รับรางวัลไปครองเลย: http://grb.to/woffeb 👈

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :

1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 68 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ
*เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนด Airpods Pro
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอของรางวัลใน My Rewards และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 4 มี.ค. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 11 มี.ค. 64 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งของรางวัล
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ด้วยบริการ GrabExpress (ภายในเขตกทม.) ภายใน 7 วันทำการ หลังขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อย
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด หูฟัง JBL T450 จากมหาจักร
* รางวัลนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รางวัลนี้สามารถใช้แลกรับหูฟังรุ่น JBL T450 ฟรี
* ลูกค้า Grab จะต้องแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่รหัสเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
* รางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้าน SoundCity สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน, มหาจักรฯ สาขานานาและรามคำแหง เท่านั้น
* โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนการแลกคะแนน
* รางวัลนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 ก.พ. – 15 มี.ค. 64
* รางวัลนี้มีจำนวนจำกัด
* รางวัลนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รายการส่งเสริมการขายถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้แต่ละคน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแต่ละรายการ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด ส่วนลด OSIM มูลค่า 1,000 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รางวัลนี้คือ ส่วนลด OSIM มูลค่า 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้า OSIM โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อที่ ร้าน OSIM ทุกสาขา
* ในการใช้สิทธิ์ ผู้ได้รางวัลจะต้องแสดงแอปฯ Grab เพื่อให้พนักงานกดรับสิทธิ์ผ่านแอปฯ โดยไปใช้ได้ที่ ร้าน OSIM ทุกสาขา (สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลเวสต์เกต) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
* รางวัลนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 ก.พ. – 30 เม.ย. 64
* 1 Code สามารถใช้ในการสั่งซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* รางวัลนี้มีจำนวนจำกัด
* รางวัลนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์การรับรหัสที่ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุหรือถูกใช้รับสิทธิ์แล้วทุกกรณี
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด ส่วนลด อิเกีย 500 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่อิเกียสโตร์ บางนาเท่านั้น
* ผู้ใช้งาน GRAB ที่กดรับสิทธิ์ จะได้รับส่วนลด 500 บาท กรุณาแสดงโค้ดส่วนลดจากหน้าแอปพลิเคชันที่กดรับสิทธิ์ พร้อมชื่อและเบอร์โทรเมื่อชำระเงินซื้อสินค้าเคาน์เตอร์ชำระเงิน (CR- Cashier) เพื่อรับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าตกแต่งบ้านขั้นต่ำที่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ
* ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ ของอิเกียได้
* สิทธิพิเศษจำกัดการแลกสิทธิ์ 1 ครั้ง/ใบเสร็จ
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือคูปองส่วนลดอื่นๆ ของอิเกียได้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* อิเกีย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสิทธิ์ส่วนลด หากลูกค้านำมาใช้หรือพยายามใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อด้วยส่วนลดนี้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและดุลพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด รับฟรี สินค้าโฟโต้บุ๊ค 1 ชิ้น*
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเลือกสินค้าจาก Photobook ได้ 1 อย่าง จาก 3 ตัวเลือก (Canvas Print 8″x8″ หรือ Simple book 6″x6″ หรือ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 6″ x 8″)
* รางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันโฟโต้บุ๊ค
* Voucher มีอายุถึง 30 มิ.ย. 64
* Voucher สามารถใช้ 1 ครั้งกับรางวัลที่ระบุ ซึ่งยังไม่รวมฟังก์ชันพิเศษและยังไม่รวมค่าจัดส่ง (เริ่มที่ 70 – 120 บาท)
* สินค้า 1 รายการสามารถใช้ Voucher ได้ 1 ใบ
* จัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
* ไม่สามารถนัดรับสินค้าเองได้
* ไม่สามารถขอหรือเปลี่ยนเงินคืนได้หลังทำสินค้า
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทาง LINE: @photobookth

เงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนลด Central App มูลค่า 200 บาท*
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* แลกคะแนน GrabRewards เพื่อรับส่วนลด 200 บ. เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป ที่ Central App
* ลูกค้า Grab จะต้องกรอกโค้ด อี – คูปอง เพิ่อรับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปผ่านทาง เซ็นทรัลแอป
* สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 ก.พ. – 31 มี.ค. 64
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด/ ครั้ง/ ใบเสร็จ
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้า ดังนี้ สินค้าแบรนด์ DYSON รุ่น พัดลมฟอกอากาศไร้ใบแบบตั้งพื้น รุ่น TP04 สีขาว-เงิน และไดร์เป่าผม Supersonic สีชมพู หรือ สีดำ , สินค้าแบรนด์ HATARI , XIAOMI , MI , TEFAL , TOSHIBA , PANASONIC , SHARP , ADIDAS , ADIDAS ORIGINALS , NIKE , CONVERSE , GARMIN , GOPRO , SUUNTO , BEATS , AMAZFIT , PRIMA GOLD , JUBILEE DIAMOND , SMIGGLE , CASIO , BABY-G , G-SHOCK , MAMY POKO , AESOP , ALLIWANT , ANNA SUI , ARAMIS , AVEDA , BALMAIN , BENEFIT , BIOTHERM , BOBBI BROWN , BODY SHOP , BRITNEY SPEARS BEAUTY , BURTS BEES , CACHAREL , CALVIN KLEIN , CAROLINA HERRERA , Chanel , CHLOE , CHOPARD , CLARINS , CLE DE PEAU BEAUTE , CLINIQUE , Coach , COVERMARK , DAVIDOFF , DIESEL , DII , Dior , DKNY , DOLCE GABBANA , DRGL , DUNHILL , ELIE SAAB , ELIZABETH ARDEN , ESTEE LAUDER , FITS , Fresh , GIORGIO ARMANI , GIVENCHY , GUCCI , GUERLAIN , GUY LAROCHE , HOURGLASS , HUGO BOSS , INGLOT , IPSA , ISSEY MIYAKE , JEAN PAUL GAULTIER , JEANNE ARTHES , JIMMY CHOO , JO MALONE , JOHN VARVATOS , JUICY COUTURE , Karl Lagerfeld , KENNETH COLE , KIEHLS , Kose , LA MER , LA PRAIRIE , LAB SERIES , LACOSTE , LANCOME , LANEIGE , LANVIN , LAURA MERCIER , L’Occitane , MAC , MAKE UP FOR EVER , MARC JACOB , MICHAEL KORS , MONTBLANC , MOONSHOT , MOSCHINO , NARCISO RODRIGUEZ , NARS , NAUTICA , NEAL’S YARD REMEDIES , ORIGINS , PACO RABANNE , PHILOSOPHY , POLA , PRADA , RALPH LAUREN , SEACRET , SHISEIDO , SHU UEMURA , SISLEY , SKII , SULWHASOO , TBC , THREE , TOM FORD , TOMMY HILFIGER , TORY BURCH , URBAN DECAY , VERSACE , VIKTOR&ROLF , WHOO , WILD FERNS , YVES SAINT LAURENT , 4711 FRAGRANCE สินค้าสั่งจองล่วงหน้า , สินค้า Flash Deal สินค้า Deal of the day สินค้า และสินค้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยเซ็นทรัล ออนไลน์ (รหัสสินค้า MKP และ SSP)
* ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
* สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-mail
* กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
* เซ็นทรัล ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ เซ็นทรัล ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด ส่วนลด วัตสัน มูลค่า 100 บาท*
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* สิทธิพิเศษนี้คือ ส่วนลด 100 บ. เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป ที่ร้านวัตสัน (สำหรับสมาชิก Watsons เท่านั้น)
* สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 16 ก.พ. – 24 มี.ค. 64
* สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่ร้านวัตสัน ทุกสาขาและใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง/ ผู้ใช้/ ใบเสร็จ
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 50 บาท
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16 – 25 ก.พ. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ลูกค้า Grab จะต้องแสดงหน้าจอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยวิธีสแกน QR code เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
* สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ และฮันนีมูน ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในระบบดิจิตอล 2D, IMAX, 4DX และ kids cinema ยกเว้นโรงภาพยนตร์ VIP
* สิทธิพิเศษนี้สามารถแลกและใช้ได้ตั้งแต่ 16 ก.พ. – 30 เม.ย. 64
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ ใบเสร็จ
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า