เราขอส่งวงล้อเติมกำลังใจ ให้คุณตุนของรางวัลพิเศษ พักให้รางวัลตัวเองกันสักนิด เติมกำลังใจกันสักหน่อยแล้วค่อยไปต่อ

 💚 เราขอส่งวงล้อหมุนๆ ให้คุณตุนของรางวัลพิเศษ
พักให้รางวัลตัวเองกันสักนิด เติมกำลังใจกันสักหน่อยแล้วค่อยไปต่อ

🎡 ใช้เพียง 30 คะแนนเท่านั้น ของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Dyson Supersonic HD03, GQWhite™ Mask, สิทธิพิเศษจาก Photobook Thailand, ส่วนลดจาก GrabMart, Thisshop, J Gourmet, Tops Market และ Boots สำหรับใช้ซื้อของบน GrabMart

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘Grab หมุนๆ’
– ใช้ GrabRewards 30 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

🎁 ของรางวัลทั้งหมดประกอบไปด้วย:
1. Apple – iPad Pro 12.9 นิ้ว 128GB มูลค่า 38,730 บาท
2. Photobook Thailand – ฟรี อัดรูป ล้างรูป ขนาด 4″x6″, 30 รูป มูลค่า 150 บาท
3. Thisshop – ส่วนลด 20% สูงสุด 500 บาท ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ
4. J Gourmet – ส่วนลด 280 บาท
5. GrabMart – ส่วนลด 15%* GrabMart สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
6. Tops Market – ส่วนลด 220 บาท
7. Boots – ส่วนลด 240 บาท
8. GQ – ฟรี! GQWhite™ Mask หน้ากากผ้ากันน้ำสีดำ เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 300 บาท

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :
1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 30 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

สิทธิ์ของบริษัท : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้ บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ


เงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนลด Thisshop 20% 
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้ GrabRewards ทุกระดับ
* สิทธิพิเศษนี้คือส่วนลด 20% (ลดสูงสุด 500 บาท) ไม่มีขั้นต่ำ
* ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลด เพื่อใช้สิทธิ์บนแอปพลิเคชัน Thisshop
* สิทธิพิเศษนี้ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
* สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. – 7 พ.ย. 2564
* สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นสินค้าดังต่อไปนี้ : การเติมเงินโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเกมส์
* สิทธิพิเศษนี้จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด/ครั้ง
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Thisshop โทร 02-105-4638-0 เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 และวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขและข้อกำหนด  ฟรี Fujifilm Print ขนาด 4″x6″ 30 รูป
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* สิทธิพิเศษนี้คือฟรี Fujifilm Print ขนาด 4″x6″ 30 รูป (มูลค่า 150 บาท)
* สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้ GrabRewards ทุกระดับ
* Voucher สามารถใช้ 1 ครั้ง และยังไม่รวมค่าจัดส่ง (เริ่มที่ 70 บาท)
* สินค้า 1 รายการสามารถใช้ Voucher ได้ 1 ใบ
* สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันโฟโต้บุ๊ค
* จัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
* ไม่สามารถนัดรับสินค้าเองได้
* สิทธิพิเศษสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 30 ส.ค.-30 ก.ย. 2564
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* ไม่สามารถขอหรือเปลี่ยนเงินคืนได้หลังทำสินค้า
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* หากคุณต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทาง LINE: @photobookth

เงื่อนไขและข้อกำหนด Free GQWhite™ Mask 
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* สิทธิพิเศษนี้คือรับฟรี หน้ากาก GQWhite™ สีดำ 1 ชิ้น (มูลค่า 150 บาท) เมื่อสั่งซื้อสินค้ารวม 300 บาทขึ้นไป
* สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ที่ www.gqsize.com เท่านั้น
* สิทธิพิเศษสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 30 ส.ค. – 12 ก.ย. 2564
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนลด ฿38,730 เมื่อสั่งซื้อ iPad Pro 12.9’’ (2020) จาก PowerBuy บน GrabMart

 • ใช้ได้ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • สำหรับบางผู้บริโภคเท่านั้น
 • ส่วนลดใช้ได้ระหว่าง 30 ส.ค. – 19 ก.ย. 64
 • ใช้ได้สำหรับคำสั่งซื้อ iPad Pro 12.9’’ (2020) จาก PowerBuy บน GrabMart
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดสั่งขั้นต่ำ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ส่วนลด ฿280 (เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿900) จาก J Gourmet บน GrabMart

 • ใช้ได้ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • สำหรับบางผู้บริโภคเท่านั้น
 • ส่วนลดใช้ได้ระหว่าง 30 ส.ค. – 12 ก.ย. 64 เท่านั้น
 • ใช้ได้สำหรับคำสั่งซื้อจาก J Gourmet บน GrabMart
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดสั่งขั้นต่ำ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ส่วนลด 15% สูงสุด ฿3,000 (เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿500) จาก OfficeMate และ PowerBuy บน GrabMart

 • ใช้ได้กับ GrabMart ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
 • สำหรับบางผู้บริโภคเท่านั้น
 • ส่วนลดใช้ได้ระหว่าง 30 ส.ค. – 12 ก.ย. 64 เท่านั้น
 • ใช้ได้สำหรับคำสั่งซื้อจาก OfficeMate และ PowerBuy บน GrabMart
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดสั่งขั้นต่ำ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ส่วนลด ฿220 (เมื่อซื้อขั้นต่ำ ฿700) จาก GrabMart

 • ใช้ได้กับ GrabMart ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
 • ใช้ได้กับ Tops Market บน GrabMart เท่านั้น
 • ส่วนลดใช้ได้ระหว่าง 30 ส.ค. – 12 ก.ย. 64
 • สำหรับบางผู้บริโภคเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 • หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง :https://help.grab.com/hc/th/115005941707

ส่วนลด ฿240 (เมื่อซื้อขั้นต่ำ ฿750) จาก Boots บน GrabMart

 • ใช้ได้กับบริการ GrabMart ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
 • ใช้ได้กับ Boots บน GrabMart เท่านั้น
 • สำหรับบางผู้บริโภคเท่านั้น
 • ส่วนลดระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 12 ก.ย. 64
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบริการสั่งล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 • หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง :https://help.grab.com/hc/th/115005941707