ร่วมสนุกกับ ‘วงล้อเสริมพลัง’ ใช้เพียง 39 คะแนน หมุนชิงรางวัลไปเยียวยาเสริมพลังด้านต่างๆ ให้ตัวเอง ทั้งพลังใจ พลังกาย

ร่วมสนุกกับ ‘วงล้อเสริมพลัง’
ใช้เพียง 39 คะแนน หมุนชิงรางวัลไปเยียวยาเสริมพลังด้านต่างๆ ให้ตัวเอง ทั้งพลังใจ พลังกาย

🎁 มาพร้อมของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็น Airpods Pro, สมาร์ท วอช Garmin, ส่วนลดและข้อเสนอจาก NocNoc, Pomelo, Gowabi, Lotus’s Coffee และ Grab

🧸 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
– เปิดแอป Grab และไปที่วิดเจ็ต ‘วงล้อนำโชค’
– ใช้ GrabRewards 39 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง
– สามารถหมุนกี่ครั้งก็ได้
– คุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่หมุน
– ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 เม.ย. 2564 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

หมายเหตุ ถ้าหากของรางวัลไม่ปรากฎขึ้นหลังจากหมุนสำเร็จ โปรดตรวจสอบที่ ‘รีวอร์ดของฉัน’

หมุนเลย

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และของรางวัล :

1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 30 คะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
3. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 25 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. หรือเมื่อของรางวัลหมด

หมายเหตุ:

ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
หากผู้ได้รับรางวัลไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวันและเวลาที่ระบุไว้
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ตามแต่วิธีการของบริษัท

สิทธิ์ของบริษัท :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้: คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนด

Airpods Pro
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอของรางวัลใน My Rewards และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 พ.ค. 64 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งของรางวัล
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ด้วยบริการ GrabExpress (ภายในเขตกทม.) ภายใน 7 วันทำการ หลังขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อย
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Garmin Smart Watch
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมล์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมภาพหน้าจอของรางวัลใน My Rewards และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอป Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
* เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 พ.ค. 64 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดส่งของรางวัล
* ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
* ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัล ด้วยบริการ GrabExpress (ภายในเขตกทม.) ภายใน 7 วันทำการ หลังขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นที่เรียบร้อย
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NocNoc
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รหัสโค้ดส่วนลด 10% ลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ไม่มีกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ
* สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 – 15 พ.ค.64 เท่านั้น
* สามารถใช้เป็นส่วนลดสินค้า ได้ทุกหมวดในเว็บ NocNoc.com ยกเว้น หมวดสินค้าวัสดุก่อสร้าง หมวดสี และงานบริการทุกชนิด เท่านั้น
* ส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ NocNoc.com เท่านั้น
* จำกัด 1 คำสั่งซื้อ สามารถใช้รหัสโค้ดส่วนลดได้สูงสุดเพียง 1 รหัสโค้ดส่วนลดเท่านั้น
* รายการโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการโปรโมชั่น กรอกโค้ดส่วนลดอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Pomelo
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* ส่วนลด 30% สูงสุด 700 บาท เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 2,000 บาทผ่าน Pomelo ออนไลน์ประเทศไทย
* โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
* โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ซื้อผ่าน Pomelo ออนไลน์ประเทศไทย รวมถึง Tab. Try. Buy.
* ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีส่วนตัวของท่านเพื่อรับส่วนลดนี้
* โปรโมชั่นส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
* โปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดสำหรับ 2,000 สิทธิ์แรก
* โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับสินค้าลดราคา ตามเงื่อนไขของบริษัท
* สินค้าที่ใช้ส่วนลดนี้สามารถคืนได้ตามนโยบายของบริษัท
* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* การชำระเงินสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ใช้ใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน จะไม่ได้รับส่วนลด
* ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนต่าง หลังหักส่วนลดแล้ว
* Pomelo ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับคำสั่งซื้อที่กระทำโดยทุจริต
* Pomelo สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GoWabi
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รับส่วนลด 50 บาทจากโกวาบิสำหรับบริการด้านสปาและความงาม (ซื้อขั้นต่ำ 500 บาท)
* สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ในวันที่ 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น โปรโมชั่นโค้ดมีผลในทุกๆการจองที่จองก่อนวันหมดอายุของโปรโมชั่น
* บริการจองผ่านเว็บไซต์ gowabi.com หรือ ผ่าน แอปพลิเคชั่นมือถือของGowabi
* สิทธิพิเศษนี้ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
* ราคาที่ลดแล้วจะแสดงในหน้า checkout หลังจากใส่โปรโมชั่นโค้ด
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 โค้ด/ ครั้ง
* สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Lotus’s Coffee
* ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น) ในการร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่ 16-25 เม.ย. 64 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดเท่านั้น
* รางวัลนี้้สำหรับ ซื้อกาแฟร้อน/เย็น ในราคา 10 บาทที่ร้าน Lotus’s Coffee ทุกสาขา
* ลูกค้าจะต้องกดรหัส 4 หลัก ‘4460’ เพื่อรับบาร์โค้ดทางกล่องข้อความและแสดงบาร์โค้ดนั้นแก่พนักงานที่หน้าร้านเพื่อทำการรับสิทธิ์
* สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 เม.ย. 64
* สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง/ออเดอร์
* สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้านได้
* รางวัลนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
* ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

GrabMart 
* ส่วนลด ฿100 (เมื่อสั่งครบ ฿450) จาก FamilyMart, Tops Daily, Tops Market, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi บน GrabMart
* ใช้ได้กับบริการ GrabMart ในทุกจังหวัดที่เปิดให้บริการในประเทศไทย
* รีวอร์ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับ FamilyMart, Tops Daily, Tops Market, Central Food Hall, Matsumoto Kiyoshi บน GrabMart เท่านั้น
* ส่วนลดนี้จะไม่สามารถใช้ได้หากในคำสั่งซื้อมี “บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ Central”
* รหัสส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
* หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง https://help.grab.com/hc/th/115005941707

GrabFood
* ส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿250 ที่ GrabFood
* ใช้ได้กับ GrabFood ทุกจังหวัด
* ส่วนลดใช้ได้กับค่าอาหารเท่านั้น
* ส่วนลดสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00:00น. ถึง 11:00น. และ 14:00น. ถึง 17:00น. เท่านั้น
* ใช้ไม่ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์ ‘Non-partner’
* ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
* หากมีปัญหาการใช้งานรหัสส่วนลด กรุณาติดต่อศูนย์ขอความช่วยเหลือ https://help.grab.com/hc/th/115005941707