แลกคะแนน GrabRewards เพื่อสิทธิ์ชิง Sony RX100 V

ชิงกล้อง Sony RX100 V ได้โค้ด JOOX VIP ทันที ใช้แค่ 49 คะแนน!

แลกคะแนนรับสิทธิ์ชิงกล้อง Sony RX100 V (มูลค่ากว่า 31,990 บาท)
พิเศษ! งานนี้ไม่มีกลับบ้านมือเปล่า! ทุกการแลกรับทันทีโค้ด JOOX VIP 1 เดือน (มูลค่า 129 บาท) เอาไปฟังเพลงให้ชื่นใจ

 • ง่ายๆ เพียงเปิดแอป Grab เลือกเมนู GrabRewards แถบ Limited Edition (รูปแบบจำกัด) ใช้เพียง 49 คะแนนแลกสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้ Grab ทุกท่าน จะแลกกี่ครั้งก็ได้ ยิ่งแลกยิ่งมีสิทธิ์!
 • ผู้แลกสิทธิ์ลำดับที่ 100 และ 5,000 ของแต่ละรอบ รับ Sony RX100 V กลับบ้านได้เลย
 • แจกกล้อง Sony RX100 V จำนวน 2 รอบ รอบละ 2 รางวัล
  รอบที่ 1: 24 -30 พ.ย. 2562
  รอบที่ 2: 1 -7 ธ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะทาง Note ใน Facebook ของ Grab ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562

ร่วมสนุกได้ทุกผู้ใช้ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป แลกเลย!!

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม GrabRewards – Sony RX100 V 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการทุกสถานะใช้ 49 คะแนนในการเข้าร่วม
 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 3. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2562 เวลา 23.59 น.

วิธีแลกรหัสใน JOOX Music application:

เมื่อได้แลกสิทธิ์ชิงกล้อง Sony แล้ว สามารถไปที่ “รีวอร์ดของฉัน” กดเลือกที่ “Win Sony RX100 V” จะขึ้นรหัส 15 หลัก ให้ คัดลอก/copy ไว้
1.1 เปิด JOOX music application
1.2 เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ แล้วเลือกสมาชิกและสิทธิประโยชน์
1.3 เลือก รหัสโปรโมชั่น
1.4 กรอกรหัส 15 หลักดังกล่าวและกดตกลง
**หมายเหตุ**: ต้องทำการแลกรหัส (code) ภายในวันที่ ดังนี้
– แลกสิทธิ์ชิงรางวัลรอบที่ 1 ต้องแลกโค้ดภายใน 14 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
– แลกสิทธิ์ชิงรางวัลรอบที่ 2 ต้องแลกโค้ดภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

หรือคลิก ที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกรหัสโปรโมชั่นได้ทันที (เมื่อกดผ่านโทรศัพท์เท่านั้น)

เงื่อนไขของการแลกและรับรหัส JOOX VIP code :

 1. รหัส (code) ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการแลกรหัส (code) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

เงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล Sony :

 1. เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ในวัน เวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์ลำดับที่ 100 และ 5,000 ของแต่ละรอบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม คือผู้โชคดีได้รับรางวัล สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 3. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัล : กล้องคอมแพค Sony รุ่น RX100 V มูลค่ารางวัลละ 31,990 บาท จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 127,960 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีสินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดการประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล :

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลบน  Note ของ  www.facebook.com/grabth (เพจ GrabTH)

ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลภายใน  7 วัน หลังประกาศผล (ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562)  โดยส่งข้อความมาทาง email: campaign.th@grab.com พร้อมส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ Grab และสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายรับรางวัลอีกครั้ง หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

เงื่อนไขการรับรางวัล : ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลส่งยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Grab

โดยผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง
 2. แสดงข้อความที่บริษัทส่งไปแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล

ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตนเอง นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. หนังสือมอบอํานาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัทในวันที่มารับรางวัลด้วย กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิ์บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งให้มารับเครื่อง ณ ที่ทำการบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ชั้น 19,  591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด นักขัตฤกษ์

หมายเหตุ:

 1. ทางบริษัทจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น
  1. หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลหรือไม่มีการติดต่อกลับมายังบริษัทภายในวัน และเวลาที่ระบุไว้
  2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท
  3. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ถูกยกเลิกการให้สิทธิ์ หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ที่ทําให้ผู้โชคดีไม่ได้รับของรางวัล
  4. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้กับทางบริษัทได้
 2. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ นับเป็นสิทธิ์ของบริษัทที่จะเลือกผู้ชนะคนใหม่ โดยบริษัทจะเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับต่อไป

สิทธิ์ของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ : คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ

Starting now!  4 winners who win Sony RX100 V might be you.

 • Just go to GrabRewards catalog – Limited Edition – “Win Sony RX100 V” and use 49 points to redeem an entry
 • You can redeem as many times as you like. The 100th and 5,000th redeemer of each week will receive the prize
 • The redemption is applicable for All GrabRewards users.
 • You can start redeeming from 24th Nov – 7th Dec 2019

How to redeem on JOOX Music application:
As you have redeemed to win Sony RX100 V, go to “My Rewards” and select “Win Sony RX100 V”. Copy the 15-digit code you see.
1.1 Open JOOX music application.
1.2 Go to your profile and select “Subscriptions&Benefits”.
1.3 Scroll down and select “Redemption Code”.
1.4 Enter the 15-digit code you copied before and tap on “Redeem Now”.
Remarks: All code must be redeemed by dates below
– Round 1: redeem by 14 Dec 2019
– Round 2: redeem by 31 Dec 2019

Winners will be announced on 11th Dec 2019 via Note on Grab Facebook page. The winners have to contact back via email: campaign.th@grab.com by 18th Dec 2019

Don’t wait. Redeem now!

Terms and conditions apply