ใช้ 10,000 คะแนน แลกบัตร Wonderfruit ฟรี!

รายละเอียดและเงื่อนไข

* สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards 10,000 คะแนนในการแลกสิทธิ์ชิงตั๋วเข้างาน Wonderfuit 2018 2 ใบ (4-day pass)
* สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561
* แลกคะแนน 1 ครั้งเพื่อรับ 1 สิทธิ์
* สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
* บริษัทฯ จะทำการส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับแอปฯ Grab ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* พนักงานของบริาัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น