iPhone 12, AirPods Pro และคะแนน Rewards 444 คะแนน รอคุณอยู่!

ต้อนรับซัมเมอร์ด้วย GrabPay Giveaway
4.4 นี้มีแต่ได้!

แจกรางวัลใหญ่ทั้ง iPhone 12 และ AirPods Pro ให้กับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดที่สั่งอาหาร GrabFood แล้วจ่ายด้วย GrabPay Wallet พร้อมใส่รหัส: WALLET44

👑 นอกจากนี้คุณยังจะได้รับคะแนน GrabRewards คืน 444 คะแนนจากทุกออเดอร์ที่ใส่รหัสดังกล่าว

🏆 เป็นเจ้าของรางวัลใหญ่ง่ายๆ เพียง
– สั่ง GrabFood และจ่ายด้วย GrabPay Wallet
– ใส่รหัส: WALLET44
จำกัดการใช้สิทธิ์ 4 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน
🗓️ ร่วมสนุกได้ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 2564 เท่านั้น

รางวัลประกอบไปด้วย;
💚 iPhone 12* (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท) สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด 3 ท่าน (ยอดขั้นต่ำ 25,000 บาทตลอดแคมเปญ)
💚 AirPods Pro* (มูลค่า 7,590 บาท) สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด 3 ท่านในแต่ละวัน (ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อวัน)

*โดยผู้ใช้จะได้รับคูปองแทนเงินสด เพื่อนำไปซื้อ iPhone 12 หรือ AirPods Pro ตามร้านค้าที่กำหนดบน Lazada

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขแคมเปญ GrabPay Wallet 4.4

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้ที่สั่ง GrabFood มีการใช้รหัส WALLET44 และชำระเงินด้วย GrabPay Wallet ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 64 เท่านั้น 
 2. ระบบจะนับยอดการใช้จ่ายรวม (ยอดชำระทั้งหมดหลังหักส่วนลด) จากคำสั่งซื้อที่มีการใช้รหัส WALLET44 ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 64 เวลา 00.01 น. ถึง 8 เม.ย. 64 เวลา 23.59น. เท่านั้น 
 3. ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละวันระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 64 จะได้รางวัลเป็น Airpods Pro (มูลค่า 7,590 บาท) และผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 ลำดับแรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ จะได้รางวัลเป็น iPhone 12 (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท)
 4. สงวนสิทธิ์รางวัล Airpods Pro (มูลค่า 7,590 บาท) เฉพาะผู้ใช้ที่สั่ง GrabFood ที่มียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อวัน จากคำสั่งซื้อที่มีการใช้รหัส WALLET44 และชำระเงินด้วย GrabPay Wallet ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 64 เท่านั้น
 5. สงวนสิทธิ์รางวัล iPhone 12 (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท) เฉพาะผู้ใช้ที่สั่ง GrabFood ที่มียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 25,000 บาท จากคำสั่งซื้อที่มีการใช้รหัส WALLET44 และชำระเงินด้วย GrabPay Wallet ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 64 เท่านั้น 
 6. ผู้ใช้ต้องใส่รหัสโปรโมชัน WALLET44 และเลือกจ่ายด้วย GrabPay Wallet ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 7. รหัสโปรโมชัน WALLET44 สามารถใช้ได้ระหว่างวันที 2 เม.ย. 64 ถึง 8 เม.ย. 64 
 8. รหัสโปรโมชัน WALLET44 จำกัด 4 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ต่อวัน
 9. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 10. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 11. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 12. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 13. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไขสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละวันและ 3 ลำดับแรกระหว่างแคมเปญ ภายในวันที่ 12 เม.ย. 64 ที่ เฟสบุค Grab 
 14. รางวัล iPhone 12 (64 GB, สีดำ, มูลค่า 29,900 บาท) และ Airpods Pro (มูลค่า 7,590 บาท) ทางบริษัทจะให้ในรูปแบบของคูปองส่วนลด Lazada ตามมูลค่าของของรางวัล ใช้ได้กับร้านและสินค้าที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้ชนะนำไปใช้บนแอปพลิเคชัน Lazada
 15. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำคูปองไปใช้ชำระสินค้าผ่าน Lazada ด้วยตัวเอง โดยตัวเลือกของของรางวัลและจำนวนสินค้าคงคลัง ขึ้นอยู่กับสต็อกของร้านค้าใน Lazada
 16. ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคูปองส่วนลด Lazada จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
 17. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันรับของรางวัลโดย ส่งอีเมลแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Grab สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และภาพหน้าจอผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน Grab มาที่ campaign.th@grabtaxi.com ภายในวันที่ 19 เม.ย. 64 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าว
 18. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันรับของรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 23 เม.ย. 64 เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
 19. ผู้ได้รับรางวัลที่มูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยหากผู้รับรางวัลเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกเอกสารทางภาษีตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด เช่นกัน หากไม่มีเลขประจำตัวดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าวให้ได้
 20. รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 21. ถ้าหากไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลหรือผู้ได้รับรางวัลไม่แสดงตัวเพื่อรับรางวัล Grab จะทำการเก็บของรางวัลไว้เพื่อใช้ในแคมเปญครั้งต่อไป
 22. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 23. รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 24. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
 25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า