คุ้ม 2 ต่อ บัตรยูเนี่ยนเพย์ เปย์กับ Grab แบบรับส่วนลด

ผูกบัตร แล้วใช้ Grab เลย!

🚨 ผู้จ่ายด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ครั้งแรก

สั่ง GrabFood รับส่วนลด 150 บาท*
ใส่รหัส: UPNEW
เมื่อชำระค่าสั่งอาหารด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood (เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท)
5 ก.พ. – 31 ก.ค. 2564

เรียกรถผ่าน Grab รับส่วนลด 150 บาท*
ใส่รหัส: UPNEW
เมื่อชำระค่าเดินทางด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับทุกบริการของ Grab ยกเว้น GrabFood และ การเรียกรถล่วงหน้า (ค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท)
5 ก.พ. – 31 ก.ค. 2564

🚨 ผู้ใช้ปัจจุบัน
สั่ง GrabFood รับส่วนลด 100 บาท 2 ครั้ง / บัตร / เดือน*
ใส่รหัส: UPFOOD
เมื่อชำระค่าสั่งอาหารด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood (เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 บาท)
5 ก.พ. – 31 ก.ค. 2564

เรียกรถผ่าน Grab รับส่วนลด 80 บาท 2 ครั้ง / บัตร / เดือน*
ใส่รหัส: UP80
เมื่อชำระค่าเดินทางด้วยบัตรเครดิต/ เดบิต ยูเนี่ยนเพย์ ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับทุกบริการของ Grab ยกเว้น GrabFood และ การเรียกรถล่วงหน้า (ค่าบริการขั้นต่ำ 150 บาท)
5 ก.พ. – 31 ก.ค. 2564

สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลง

สำหรับ Grab Transport:

 • ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตยูเนี่ยนเพย์รับส่วนลด 80 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “UP80” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเดบิต/เครดิตในเครือยูเนี่ยนเพย์ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 • จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 3,200 สิทธิ์/เดือน

สำหรับ GrabFood:

 • ผู้ถือบัตรเดบิต/เครดิตยูเนี่ยนเพย์ส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท บน GrabFood โดยกรอกรหัส “UPFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเดบิต/เครดิตในเครือยูเนี่ยนเพย์ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
 • จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลด 180 สิทธ์/วัน, หรือสูงสุด 4,500 สิทธิ์/เดือน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน

เงื่อนไขรวม:

 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 5 ก.พ. – 31 ก.ค. 64
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิต/เครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อตกลงรหัส UPNEW

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ และใช้จ่ายผ่าน GrabPay เป็นครั้งแรก รับส่วนลด 150 บาท 1 ครั้ง ต่อบัญชีผู้ใช้ เมื่อใช้บริการ Grab Transport (ยกเว้น Grab Express) และ GrabFood โดยใส่โค้ดส่วนลด “UPNEW”
 2. ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาท สำหรับ Grab Transport (ยกเว้น Grab Express) และขั้นต่ำ 300 บาท สำหรับบริการ
 3. ส่วนลด GrabFood สามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
 4. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น รวมไปถึงใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 5. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 5 ก.พ. – 31 ก.ค. 64
 6. จำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/ตลอดรายการ และจำกัดการรับส่วนลด 400 สิทธิ์/เดือน
 7. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเดบิต/เครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/