เงื่อนไขและข้ออกำหนดของบัตรเครดิตซิตี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรเครดิตซิตี้

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการใดๆ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เครดิตเงินคืน 270 บาท สำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่และผู้ใช้ปัจจุบันที่ชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก เมื่อมียอดใช้จ่ายรวม 500 บาทขึ้นไป/บัญชีผู้ใช้ Grab/ตลอดรายการ ผ่านทาง Grab แอพพลิเคชั่น ตั้งแต่ 1 – 31 มี.ค. 60 เท่านั้น