Toy Story x GrabFood ข้อกำหนดและเงื่อนไข Surprise Box

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Surprise Box (เชียงใหม่)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ใส่โค้ด “PILLOW” เมื่อสั่ง GrabFood ครบ 400 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิ.ย. 62
  • รับฟรี หมอนตุ๊กตา 1 ตัว มูลค่า 300 บาท
  • มารับหมอนได้ที่ บริษัทแกร็บแท็กซี่  ด้านในปั๊มเอสโซ่สนามบิน 218 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่หางดง ตำบล ป่าแดด อำเภอเมือง, จ.เชียงใหม่ 50100 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 – เสาร์ 6 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • แสดงหน้าจอประวัติการสั่งซื้อ (Order History) พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน Grab ให้ทีมงานเพื่อแลกของรางวัล
  • หมอนตุ๊กตาแต่ละลายมีจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่มาแลกรับของรางวัลก่อนมีสิทธิเลือกก่อน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด