[Wonderfruit] ยิ่งใช้ยิ่งได้รับสิทธิ์

รายละเอียดและเงื่อนไข

* ผู้ใช้ Grab ใช้บริการด้วยรหัส “WDF” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 มากที่สุด 10 คนแรก จะได้รับ ตั๋วเข้างาน Wonderfuit 2018 2 ใบ (4-day pass)
* สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2561* ใช้บริการ Grab ที่ร่วมรายการด้วยรหัส “WDF” 1 ครั้งเพื่อรับ 1 สิทธิ์
* ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood และบริการจองล่วงหน้า
* บริษัทฯ จะทำการส่งรางวัลให้กับผู้โชคดีผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับแอปฯ Grab ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61
* รางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* พนักงานของบริาัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
* รูปภาพที่ใช้บนแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น