โปรโมชันพิเศษสำหรับ TrueMoney WeCard

สำหรับผู้ถือบัตร TrueMoney WeCard
รับส่วนลด 50 บาท* บนบริการต่างๆ ของ Grab ได้เลย

🍔 บริการ GrabFood
ใส่รหัส  WECARDFOOD 
รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาท

🛒 บริการ GrabMart
ใส่รหัส  WECARDMART 
รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 150 บาท

📦 บริการ GrabExpress
ใส่รหัส  WECARDEX 
รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 100 บาท

🚗 บริการเรียกรถ Grab
ใส่รหัส  WECARDRIDE 
รับส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 100 บาท

📅 ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2565 เท่านั้น

หมายเหตุ
– สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อแคมเปญเท่านั้น
– เมื่อชำระค่าบริการด้วย TrueMoney WeCard ผ่าน GrabPay
– รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด
– สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขรหัสส่วนลด WECARDFOOD สำหรับผู้ถือบัตร WeCard

 1. รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาท 
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสโปรโมชัน WECARDFOOD และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตร WeCard ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ระหว่างวันที 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 15,600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญและสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ใช้ได้กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ Non Partner
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด WECARDRIDE สำหรับบริการเดินทาง Grab

 1. รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท เมื่อมีค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท บนบริการเดินทาง Grab
 2. ผู้ใช้ต้องใส่รหัสโปรโมชัน WECARDRIDE และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตร WeCard ก่อนเรียกบริการเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00.01 – 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 หรือจนว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น 
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญและสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 7. ใช้ได้ในทุกจังหวัดเปิดให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด WECARDMART สำหรับ GrabMart

 1. รับส่วนลดมูลค่า 50 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabMart เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 150 บาท
 2. ผู้ใช้ต้องใส่รหัสโปรโมชัน WECARDMART และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตร WeCard ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00.01 – 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 หรือจนว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 1,400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญและสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ใช้ได้กับทุกร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการบน GrabMart ยกเว้น GrabSupermarket และ TOPS SELECT
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabMart ในทุกจังหวัดที่ GrabMart ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขรหัสส่วนลด WECARDEX สำหรับ GrabExpress

 1. รับส่วนลดค่าบริการมูลค่า 50 บาท เมื่อมีค่าบริการขั้นต่ำ 100 บาท บน GrabExpress 
 2. ผู้ใช้ต้องใส่รหัสโปรโมชัน WECARDEX และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตร WeCard ก่อนเรียกบริการเท่านั้น
 3. รหัสโปรโมชันสามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 00.01 – 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 หรือจนว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญและสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ไม่สามารถใช้ได้กับ GrabExpress – 4 Hours และบริการหลายจุดส่ง
 7. ใช้ได้กับบริการ GrabExpress ในทุกจังหวัดเปิดให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด