บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต สั่งอาหารหรือเดินทางก็ได้ส่วนลด

แค่มีบัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต
อร่อยกับจานโปรด หรือเดินทางไปที่ไหนก็ได้ส่วนลด

🌭 สั่ง GrabFood ลด 60 บาท*
(ยอดขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส TMBTB60

🚗 รับส่วนลดเดินทาง 50 บาท*
(ยอดขั้นต่ำ 150 บาท)
ใส่รหัส TMBTBRIDE

ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนลด GrabFood
1. รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 60 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
4. ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มิถุนายน 2564
5. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อกำหนดส่วนลดเดินทาง
1. รับส่วนลดค่าบริการ 50 บาท สำหรับบริการ GrabCar, JustGrab, GrabBike (Win), GrabTaxi, GrabVan, GrabCar Premium, GrabSUV
2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้ / วัน และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
4. ไม่สามารถใช้ได้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าทุกประเภท
5. ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มิถุนายน 2564
6. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
7. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://grb.to/helpcenter