🏮โปรโมชันพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

รับส่วนลด 2 ต่อ! ทั้งสั่งอาหารและเดินทาง
เพียงจ่ายด้วยบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ผ่าน GrabPay

🚗 🍜

☝️ ต่อที่ 1: นั่ง Grab
รับส่วนลด 80 บาท / 2 ครั้ง / ผู้ใช้ / เดือน
ใส่รหัส: ICBCRIDE
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 150 บาท)
ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ Rent (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)

✌️ ต่อที่ 2: สั่งอาหาร GrabFood
รับส่วนลด 100 บาท / 2 ครั้ง / ผู้ใช้ / เดือน
ใส่รหัส: ICBCFOOD
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 300 บาท)
ใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
เมื่อชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ผ่าน GrabPay

สิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลง ICBRIDE

 1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) รับส่วนลด 80 บาท เมื่อใช้บริการ Grab Transport ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่  150 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCRIDE” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการเรียกรถเท่านั้น
 2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan และ รถเช่า (ไม่สามารถใช้กับบริการเรียกรถล่วงหน้าได้)
 3. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
 4. จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 750สิทธิ์/เดือน สำหรับบัตรบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้นและสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
 5. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้น 
 7. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 8. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/

เงื่อนไขและข้อตกลง ICBFOOD

 1. ผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 100 บาท เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป โดยกรอกรหัส “ICBCFOOD” ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 2. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
 3. ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการเท่านั้น
 4. รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
 5. จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน และจำกัดการรับส่วนลด 650 สิทธิ์/เดือน ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ไหนจะหมดก่อน สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)เท่านั้น สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
 6. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Grab ได้
 7. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น 
 8. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 9. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help center https://help.grab.com/passenger/th-th/