ข้อควรระวังและข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ

คำนำ

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่ระบุไว้) ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้ใช้กับคุณ ข้อกำหนดต่างๆ นี้ และ นโยบายของแกร็บ(ตามที่ระบุไว้) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหว่างคุณกับแกร็บ(ตามที่ระบุไว้) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ต่อการใช้บริการของคุณ (ตามที่ระบุไว้) ที่ให้บริการโดยแกร็บ หากคุณไม่ยินยอมต่อข้อตกลงการใช้บริการ โปรดยกเลิกการใช้งาน หรือหยุดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการบริการ
ข้อตกลงการใช้บริการเพิ่มเติม

จรรยาบรรณสำหรับลูกค้าแกร็บฟู้ด

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องการให้ทุกคนในชุมชนของเราทำงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในทุกวัน โดยการใช้แกร็บฟู้ดในฐานะผู้ใช้บริการ คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต่อไปนี้ และนอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการของเราและกฎหมายท้องถิ่นที่คุณใช้แกร็บ หากคุณพบว่าละเมิดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ แกร็บอาจดำเนินการระงับบัญชีของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
จรรยาบรรณสำหรับลูกค้าแกร็บฟู้ดเพิ่มเติม 

เพื่อไม่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์การใช้บริการทางแกร็บต้องการให้ผู้ใช้บริการป้องกันและระมัดระวังเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 

ข้อกำหนดและบทลงโทษต่อผู้ละเมิดหลักเกณฑ์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
ลำดับ ลักษณะเหตุการณ์ การดำเนินการ
1 จุดรับส่งไม่ถูกต้องหรือปักหมุดไม่ตรง แจ้งเตือน แจ้งเตือน ระงับสัญญาน 48 ชั่วโมง ระงับสัญญาน 72 ชั่วโมง
2 ปฎิเสธชำระค่าบริการส่วนต่าง เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง แจ้งเตือน แจ้งเตือน ระงับสัญญาน 48 ชั่วโมง ระงับสัญญาน 72 ชั่วโมง ระงับสัญญานถาวร
3 ชำระค่าอาหารและค่าบริการไม่ครบกรณีเลือกชำระเป็นเงินสด แจ้งเตือน ระงับสัญญานจนกว่าจะมีการชำระเงิน ระงับสัญญานถาวร
4 ปฏิเสธการชำระค่าอาหารและค่าบริการกรณีเลือกชำระเป็นเงินสด แจ้งเตือน ระงับสัญญานจนกว่าจะมีการชำระเงิน ระงับสัญญานถาวร
5 ติดต่อไม่ได้ในทุกช่องทาง หรือ ไปส่งอาหารแล้วไม่พบผู้ใช้บริการ เช่น ไม่สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ถูกระงับการให้บริการ กรณีเงินสด ระงับสัญญาน 48 ชั่วโมง ระงับสัญญาน 120 ชั่วโมง ระงับสัญญานจนกว่า ผู้ใช้บริการ จะติดต่อกลับมา และชำระออเดอร์ล่าสุดจำนวนเต็มเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
6 พาร์ทเนอร์คนขับส่งอาหารร้องเรียนกรณีผู้ใช้บริการให้รอนานมากกว่า 10 นาที แจ้งเตือน แจ้งเตือน แจ้งเตือน ระงับสัญญาน 24 ชั่วโมง
7 ยกเลิกออเดอร์ แจ้งเตือน แจ้งเตือน ระงับสัญญาน 48 ชั่วโมง ระงับสัญญาน 72 ชั่วโมง ระงับสัญญานถาวร
8 มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ มีอาการมึนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ แจ้งเตือน ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
9 มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย เช่น มีพฤติกรรมการใช้วาจาไม่เหมาะสม แจ้งเตือน ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
10 มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง เช่น ข่มขู่พาร์ทเนอร์คนขับ ในเชิงคุกคาม คุกคามทางเพศ ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
11 ทำผิดกฏหมาย ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
12 มีพฤติกรรมสั่งซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ในแอปพลิเคชัน แจ้งเตือน ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
13 มีพฤติกรรมเรียกร้องให้พาร์ทเนอร์คนขับไปส่งบริเวณที่อันตรายอาจมีผลต่อความปลอดภัยและชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สิน เช่น ที่ห้ามจอด ที่เปลี่ยว แจ้งเตือน ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร
14

ใช้แอปพลิเคชันผิดวัตถุประสงค์ 

– ใช้บัญชีอื่นเพื่อกดเรียกงานหลอกพาร์ทเนอร์คนขับ หมายจะให้งานเข้าตัวเอง

– เรียกใช้งานระยะไกลเพื่อรับค่าส่งที่สูงขึ้น 

ลงบันทึกและติดตามพฤติกรรมการใช้บริการ /
ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ
ระงับสัญญานถาวร
15 มีพฤติกรรมเรียกร้องการชดเชย มากกว่า 2 ครั้งในระยะเวลา 30 วัน ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการชดเชย แจ้งเตือน ระงับสัญญานเพื่อตรวจสอบ ระงับสัญญานถาวร

 

ต้องการยื่นเปิดระบบการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้บริการที่ถูกระงับสัญญาณ สามารถยื่นเรื่องให้พิจารณาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก 

 

การแจ้งเตือน และการดำเนินการ

แกร็บจะมีการบันทึกประวัติการทำรายการของผู้ใช้บริการทุกท่านไว้ทุกครั้ง หากท่านได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลหรือข้อความ SMS เรื่องการรายงานเหล่านี้ แกร็บมีความปรารถนาดีให้ท่านระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการในโอกาสต่อไป