เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับรหัสเพื่อทดลองใช้ Spotify Premium ฟรี 60 วัน “SPOTIFYTH”

  • ผู้ใช้บริการต้องใส่รหัสเพื่อทดลองใช้ Spotify “SPOTIFYTH” ในแกร็บแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะได้รับ URL สำหรับรับสิทธิทดลองใช้ Spotify Premium ฟรี 60 วัน ผู้ใช้บริการสามารถกดที่กล่องรหัสสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ URL
  • ลิงก์เพื่อทดลองใช้ Spotify สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2560 ถึง 7 ต.ค. 2560
  • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ 1 ครั้งสำหรับ สิทธิทดลองใช้ Spotify Premium ฟรี 60 วัน ต่อ 1 บัญชี Spotify เท่านั้น
  • 129 บาทต่อเดือนหลังจากสิทธิทดลองใช้ได้หมดลง จ่ายเงินผ่านการตัดจากบัตรเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Spotify Premium มาก่อน กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดได้ที่: https://www.spotify.com/th/legal/new-60-days-free-trial-terms-and-conditions/
  • สิทธิทดลองใช้ Spotify Premium 60 วันนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริการของแกร็บ แกร็บร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Spotify เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเท่านั้น
  • URL จะนำผู้ใช้ไปแพลตฟอร์มของ Spotify ซึ่งเป็นบริการจากบุคคลภายนอก ทางแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการรับผิดชอบความเสียหายหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Spotify ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงติดต่อ Spotify โดยตรง
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ในรหัสเพื่อทดลองใช้ Spotify ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-021-2500