ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ GrabRewards แลกสินค้า Spotify

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ GrabRewards แลกสิทธิ Spotify – ใช้งาน Spotify Premium ระยะเวลา 1 เดือน!

  • ต้องใช้ 2,300 คะแนน GrabRewards เพื่อแลกสิทธิ
  • จำกัดไว้ที่ 2 สิทธิต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สำหรับผู้ใช้งานทั้งหมด (ผู้ใช้งานใหม่ และ ผู้ที่เคยใช้งานแล้ว)
  • รหัสโค้ด Premium สามารถใช้สำหรับแลกบริการ Spotify Premium เป็นระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อแลกกับบริการหรือสินค้าอื่นๆของ Spotify ได้ เช่น สมาชิกแบบ Family Plan
  • การได้รับสิทธิและการใช้บริการของ Spotify เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจาก Spotify

ข้อกำหนดและเงื่อนไขจาก SPOTIFY