Grab x STAR WARS THE SYMPHONY STRIKES BACK

ผู้ใช้ใหม่

รับส่วนลด 50% สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส STAR50

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus เท่านั้น

ใช้ได้ 5 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 มี.ค. 62

ทุกผู้ใช้

รับส่วนลด 50% สูงสุด 50 บ.

ใส่รหัส STAR

ใช้ได้กับ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus เท่านั้น

ใช้ได้ 2 ครั้งต่อผู้ใช้/เดือน

ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 มี.ค. 62

รับส่งที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เท่านั้น