แค่จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB UP2ME และ FAMILY PLUS
อิ่มคุ้มฟินกับ GrabFood

🍜 รับส่วนลด 60 บาท
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
ใส่รหัส:  SCBUP2ME21 
(2 ครั้ง/ ผู้ใช้/ เดือน)

🍟 รับส่วนลด 60 บาท
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
ใส่รหัส:  SCBFML21 
(2 ครั้ง/ ผู้ใช้/ เดือน)

🗓️ ระหว่าง 1 ส.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2565 

– สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
– เมื่อชำระค่าสั่งอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) ด้วยบัตรเครดิต SCB UP2ME ผ่าน GrabPay

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


 

เงื่อนไขรายการ
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB UP2ME และบัตรเครดิต SCB Family Plus (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดพิเศษ เมื่อมีรายการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
• กรอกโค้ด SCBUP2ME21 สำหรับบัตรเครดิต UP2ME เพื่อรับส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านบริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
• กรอกโค้ด SCBFML21 สำหรับบัตรเครดิต Family Plus เพื่อรับส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านบริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
• จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 8,500 สิทธิ์/ประเภทบัตร/เดือน หรือ 102,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่าน GrabFood ในทุกจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
• ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้
• ผู้ถือบัตรต้องเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ถือบัตรได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
• กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ รายการใช้จ่ายนั้น ๆ ของผู้ถือบัตรจะไม่ถูกนับรวมเพื่อรับส่วนลดได้
• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ล่าช้า และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ หากประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ GrabFood โดยตรง โทร. 02-021-2500
• ธนาคาร และ GrabFood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
• สอบถามข้อมูลบริการ GrabFood กรุณาติดต่อ Grab Call Center โทร. 02-021-2500
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777