แค่จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB PRIME อิ่มคุ้มฟินกับ GrabFood

แค่จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB PRIME อิ่มคุ้มฟินกับ GrabFood

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIME
🥐 รับส่วนลด 80 บาท
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 400 บาท
ใส่รหัส:  SCBPRIME80 
(5 ครั้ง/ ผู้ใช้/ เดือน)

⚡ รับส่วนลด 150 บาท
เมื่อสั่งขั้นต่ำ 500 บาท
ใส่รหัส:  SCBPRIME150 
(1 ครั้ง/ ผู้ใช้/ เดือน)
ใช้ได้เฉพาะวันที่ 5, 15, 25 ของทุกเดือน

🗓️ ระหว่าง 1 ส.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565 

– สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
– เมื่อชำระค่าสั่งอาหาร (ไม่รวมค่าส่ง) ด้วยบัตรเครดิต SCB PRIME ผ่าน GrabPay

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Prime (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดเมื่อใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB Prime กับ Grab Food (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) โดยระบุโค้ดส่วนลดตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 รับสิทธิพิเศษดังนี้
• รับส่วนลด 80 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Prime ครบตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป Grab Food โดยระบุโค้ดส่วนลด “SCBPRIME80” จำกัดการใช้สิทธิ์ 5 สิทธิ์/บัตร/เดือน/ร้านค้า และจำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 12,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• รับส่วนลด 150 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB Prime ครบตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ทุกวันที่ 5, 15, และ 25 ของเดือน ที่ Grab Food โดยระบุโค้ดส่วนลด “SCBPRIME150” จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน/ร้านค้า และจำกัดสิทธิ์ 200 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าบัญชีร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยกรอกโค้ดส่วนลดที่กำหนดในช่องกรอกโค้ด และเลือกบัตรเครดิต SCB Prime ก่อนทำรายการชำระเงินเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของร้านค้าที่ร่วมรายการ ถือเป็นที่สุด โดยกรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
• ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ ธนาคารและ ร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใดๆของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใดๆ ณจุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
• กรณีสอบถามข้อมูลสินค้า บริการ หรือสถานะการจัดส่ง กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Prime Service Center โทร. 02-777-7555