จ่ายปั๊บรับแคชแบ็กคืนทันที เป็นส่วนลดสำหรับครั้งต่อไป!

รับแคชแบ็กคืนสูงสุด 5%*
เมื่อใช้บริการ Grab ทุกประเภท (ยกเว้น GrabFood)
และจ่ายด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด

📌 โดยคุณจะได้รับแคชเบ็กสูงสุด 10 บาท ในรูปแบบของรีวอร์ดส่วนลด โดยคุณสามารถเข้าไปที่ รีวอร์ดของฉัน/My Rewards และกดใช้ส่วนลดได้ทันที

โดยแคชแบ็กจะได้เป็น รีวอร์ดส่วนลด Grab ตามประเภทที่ใช้งาน เช่น เมื่อคุณเรียก JustGrab จะได้รับแคชแบ็กส่วนลด JustGrab กลับมาใน รีวอร์ดของฉัน/My Rewards และมีอายุ 30 วันหลังจากได้รับ

จ่ายค่า Grab ด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด รับเงินคืน
21 บาท – 40 บาท 1
40.01 บาท – 60 บาท 2
60.01 บาท – 80 บาท 3
80.01 บาท – 100 บาท 4
100.01 บาท – 120 บาท 5
120.01 บาท – 140 บาท 6
140.01 บาท – 160 บาท 7
160.01 บาท – 180 บาท 8
180.01 บาท – 200 บาท 9
200.01 บาทขึ้นไป 10

บริการที่ร่วมรายการ
🚗 Transport: JustGrab, GrabBike (Win), GrabCar, GrabCar Premium, GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan, GrabCar Luxe, GrabCar Plus, GrabAssist, Taxi 6-seater, GrabDriveYourCar, GrabDriveYourCar (Lady), Rent and Advance booking
🛍️ Mart: GrabMart
📦 Express: GrabExpress – Bike, GrabExpress – Car, GrabExpress – Pickup, GrabAssistant

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว  รับคูปองเงินคืนสูงสุด 5% เข้าบัญชี Grab ใน My Rewards เมื่อใช้บริการ Grab ทุกประเภท (ยกเว้น GrabFood) เฉพาะในประเทศไทย และชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
 3. จำกัดการรับคูปองเงินคืนสูงสุดต่อการทำรายการ 1 ครั้ง*  ดังนี้ 
 • เงินคืนสูงสุด 1 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 21 บาท – 40 บาท 
 • เงินคืนสูงสุด 2 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 40.01 บาท – 60 บาท 
 • เงินคืนสูงสุด 3 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 60.01 บาท – 80 บาท 
 • เงินคืนสูงสุด 4 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 80.01 บาท – 100 บาท 
 • เงินคืนสูงสุด 5 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 100.01 บาท – 120 บาท 
 • เงินคืนสูงสุด 6 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 120.01 บาท – 140 บาท
 • เงินคืนสูงสุด 7 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 140.01 บาท – 160 บาท
 • เงินคืนสูงสุด 8 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 160.01 บาท – 180 บาท
 • เงินคืนสูงสุด 9 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 180.01 บาท – 200 บาท
 • เงินคืนสูงสุด 10 บาทสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 200.01 บาทขึ้นไป
  *ไม่จำกัดจำนวนการรับคูปองเงินคืนต่อผู้ถือบัตรต่อเดือน
 1. ผู้ถือบัตรจะได้รับคูปองเงินคืนภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด โดยเงินคูปองคืนจะเข้าและปรากฎอยู่ใน Grab ‘My Rewards’
 2. ผู้ถือบัตรจะต้องใช้คูปองเงินคืนที่ได้รับ สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการ Grab ครั้งถัดไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะสามารถใช้คูปองเงินคืนได้ครั้งละรายการหรือครั้งละ Rewards ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ Rewards ที่ได้รับทั้งหมด โดยไปที่หน้า Grab Home > More > Rewards > My Rewards
 3. สงวนสิทธิ์การใช้คูปองเงินคืนภายในหมวดหมู่เดียวกันเท่านั้น อาทิ ได้รับเงินคืนจากการทำรายการในหมวดหมู่ Transport จะสามารถใช้คูปองเงินคืนเป็นส่วนลดสำหรับรายการถัดไปในหมวดหมู่ Transport เท่านั้น เป็นต้น โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 
 • หมวดหมู่ Transport ประกอบด้วยบริการ JustGrab, GrabBike (Win), GrabCar, GrabCar Premium, GrabTaxi, GrabSUV, GrabVan, GrabCar Luxe, GrabCar Plus, GrabAssist, Taxi 6-seater, GrabDriveYourCar, GrabDriveYourCar (Lady) รวมถึงการจองแบบ Rent and Advance booking
 • หมวดหมู่ Mart ประกอบด้วยบริการ GrabMart 
 • หมวดหมู่ Express ประกอบด้วยบริการ GrabExpress – Bike, GrabExpress – Car, GrabExpress – Pickup, GrabAssistant
 1. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 2. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ Grab กำหนด
 3. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/
 4. ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777