มีบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ฟินส่วนลด GrabFood

ฟินส่วนลด GrabFood ยาวถึงปีหน้า*
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท

รับส่วนลด 60 บาท / ครั้ง / บัตร / เดือน*
ง่ายๆ เพียง ใส่รหัสส่วนลดที่ได้จากแอป SCB EASY ในเมนู Easy Bonus
พร้อมชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ผ่าน GrabPay
ใช้ได้เฉพาะร้านที่มีสัญลักษณ์พาร์ทเนอร์ GrabFood (และมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท)

📆 1 เม.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2565

สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว และเลือกสิทธิพิเศษ “ช้อยส์ที่ใช่” หมวด LET’S EAT รับรหัสส่วนลดมูลค่า 60 บาท ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus เมื่อใช้บริการ GrabFood เฉพาะร้านอาหารที่เป็น “Partner” ในประเทศไทยเท่านั้น โดยชำระค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ผ่าน GrabPay บน Grab Application ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565
 • จำกัดสิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 60 บาท/ผู้ถือบัตร/เดือน (จำกัดสิทธิ์จำนวน 1,300 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 19,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus และนำรหัสส่วนลดที่ได้รับกรอกในแอพพลิเคชั่นของ GrabFood เท่านั้น
 • รหัสส่วนลดมีอายุการใช้งาน 180 นาที หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด รหัสส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • ผู้ถือบัตรตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลดที่ใช้ไม่หมดในการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการบันทึกบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ที่ร่วมรายการเข้าระบบเพื่อให้สามารถรับสิทธิส่วนลดได้ที่ https://help.grab.com/passenger/th-th/115014922167
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Grab Application หรือก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่น ๆ เป็นไปตามที่ https://www.grab.com/th/ กำหนด
 • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
 • การไม่ได้รับรหัสส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
 • การไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
 • การใช้งานรหัสส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รหัสส่วนลดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/ , Facebook:: Grab , Grab Application :: Tab บัญชี –> ศูนย์ความช่วยเหลือ
 • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777