ปิดถนน 40 ในกรุง ตั้งแต่เวลา 16:00-21:30 น. ของวันที่ 17 เม.ย. 62

ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 16:00 น. – 21:30 น. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและงานจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการปิดถนนทั้งสิ้น 40 สาย ได้แก่

1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย

3. ถนนราชดาเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ)

4. ถนนสนามไชย (จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกตัดถนนพระพิพิธ)

5. ถนนหับเผย

6. ถนนหลักเมือง

7. ถนนกัลยาณไมตรี

8. ซอยสราญรมย์

9. ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย

10. ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด)

11. ถนนท้ายวัง

12. ถนนเชตุพน

13. ซอยเศรษฐการ

14. ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ? แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)

15. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงแยกผ่านพิภพ)

16. ถนนราชดาเนินกลาง ตลอดสาย

17. ถนนจักรพงษ์

18. ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลาพู)

19. ถนนตะนาว (จากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึง วงเวียนสิบสามห้าง)

20. ถนนสิบสามห้าง

21. ถนนบวรนิเวศ

22. ถนนข้าวสาร

23. ถนนรามบุตรี

24. ถนนตานี

25. ถนนไกรสีห์

26. ถนนพระสุเมรุ

27. ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึงแยกวันชาติ)

28. ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์)

29. ถนนราชดาเนินนอก (จากแยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า)

30. ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกจักรพรรดิพงษ์)

31. ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง)

32. ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสาราญราษฎร์)

33. ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์)

34. ถนนราชบพิธ

35. ถนนบำรุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

36. ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึง แยกเฉลิมกรุง)

37. ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

38. ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ)

39. ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)

40. ถนนพระพิพิธ จากถนนสนามไชย ถึงแยกพระพิทักษ์