GrabRewards ให้คุณชม Bumblebee รอบพิเศษ ฟรี!

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum!

สาวก Transformer ห้ามพลาด!
GrabRewards ให้คุณชม Bumblebee รอบพิเศษ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ Quartier CineArt แบบฟรีๆ

ง่ายๆ เพียงแลกคะแนน GrabRewards เพียง 2,500 คะแนน ก็รับไปเลย! บัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ พร้อมป็อปคอร์น และเครื่องดื่ม แลกได้แล้วตั้งแต่วันนี้! สำหรับการชมภาพยนตร์ Bumblebee ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt (แลกได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการแลกสิทธิ์

หมายเหตุ: เมื่อทำการแลกสิทธิ์แล้ว คุณจะต้องแสดงหน้าแอปฯ ให้กับพนักงานที่จุดลงทะเบียน เพื่อทำการใส่รหัส 4 หลัก ในการยืนยันสิทธิ์


เพื่อให้คุณชมภาพยนตร์อย่างสนุก เราจึงมีคำแนะนำดีๆ สำหรับคุณ:

 1. เช็คเวลาและสถานที่ให้ถูกต้อง
  จุดลงทะเบียนของเราอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้า EmQuartier (บริเวณเดียวกับจุดขายบัตรชมภาพยนตร์ Quartier CineArt)
 2. ไปถึงก่อนเวลา
  คุณสามารถทำการลงทะเบียนรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 พนักงานของเราจะเป็นคนแจกบัตรชมภาพยนตร์และเลือกที่นั่งให้
 3. เช็คเวลาดีๆ
  ภาพยนตร์จะเริ่มฉายเวลา 19:00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรีวอร์ด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก GrabRewards ระดับ Platinum เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Grab ที่ใช้คะแนน GrabRewards (ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น)ในการแลกสิทธิพิเศษเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้สำหรับเข้ารับชมภาพยนตร์ Bumblebee วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 รอบฉายเวลา  19.00 . ที่โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt เท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนน 1 ครั้ง ต่อบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ มาพร้อมกับเครื่องดื่ม และป๊อปคอร์น
 • หลังจากทำการแลกสิทธิ์ กรุณาแสดงแอปฯ ให้พนักงานที่จุดลงทะเบียน เพื่อทำการใส่รหัส 4 หลัก ยืนยันการแลกคะแนน
 • ผู้ที่ทำการแลกรีวอร์ดจะต้องไปรับบัตรชมภาพยนตร์ที่บริเวณจุดลงทะเบียนโรงภาพยนตร์ Quartier CineArt (ชั้น 3 EmQuartier) วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 18.00 . – 19.30 .
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง
 • ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัท พิจารณาว่ามีการทุจริต
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของอื่นๆแทนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัตรและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในบัตร