ดื่มด่ำกับ ‘วังหิ่งห้อย’ พร้อมเดินทางหรูกับ GrabCar Luxe ฟรี! ด้วย GrabRewards

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก GrabRewards ระดับ Platinum และ Gold

พบข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อสมาชิกคนพิเศษเช่นคุณ

เพียงร่วมสนุกตามกติกาของเรา ผู้ชนะกิจกรรมรับ แพ็กเกจไฟน์ไดนิ่งสุดหรูจากวังหิ่งห้อยพร้อมสัมผัสการเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับ GrabCar Luxe พร้อมรับส่งคุณสู่จุดหมายถึงที่

 • ง่ายๆ เพียงใช้ 100 คะแนนจาก GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิ์
 • โดยผู้ที่แลกสิทธิ์สูงสุดติด 3 อันดับแรกภายในเวลาที่กำหนดรับเลย
  แพ็กเกจดินเนอร์สุดหรูจากวังหิ่งห้อยสำหรับ 2 ท่าน พร้อมเดินทางด้วย GrabCar Luxe ฟรี!

 • แลกได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผล วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 บน www.facebook.com/grabth ในหน้า Note
  ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลโดยส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจ GrabTH ได้ทันทีหลังจากที่ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (วันประกาศผล) ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 18.00 น.
 • รางวัลสามารถใช้ได้ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม

ผู้จัดกิจกรรม: บริษัท แกร็บแท็กซี่ ( ประเทศไทย ) จำกัด (“บริษัท”)
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการของ Grab ไม่จำกัดประเภทบริการ สามารถใช้คะแนน GrabRewards แลกรับ 1 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อร่วมชิงรางวัลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้บริการสถานะแพลทินัมและโกลด์ใช้ 100 คะแนนในการเข้าร่วม
 2. ให้ถือว่าผู้มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด)
 3. พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ระยะเวลาของกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (19.00 น.)  จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (23.59 น.)
รายละเอียดของรางวัล : รางวัลดินเนอร์เซ็ตสำหรับ 2 ท่าน ที่ร้าน ‘วังหิ่งห้อย’ มูลค่า 5,180 บาท พร้อมการเดินทางไป – กลับจากร้านวังหิ่งห้อยด้วย GrabCar Luxe ฟรี จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล

 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องโทรจองโต๊ะที่ร้านวังหิ่งห้อยก่อนเข้าใช้สิทธิ์ที่เบอร์ 091-979-6226
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและ Service Charge ที่ร้านวังหิ่งห้อยด้วยตนเอง

เงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล :

 1. เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 2. เป็นผู้ที่ทำการแลกสิทธิ์เป็นจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรกในเวลาที่กำหนด
 3. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ข้อมูลและคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการประกาศผู้โชคดีได้รับรางวัล :

บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลบน www.facebook.com/grabth (เพจ GrabTH) ในหน้า Note วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลโดยส่งข้อความมาที่ Inbox ของเพจ GrabTH ได้ทันทีหลังจากที่ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (วันประกาศผล) ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 18.00 น. เท่านั้น โดยบริษัทจะใช้บัญชีของเพจ GrabTH ติดต่อกลับไปเท่านั้นไม่มีการติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางบัญชีบุคคลทั่วไป หากผู้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

สิทธิของบริษัท :

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้
 2. บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การได้รับบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลหรือการรับมอบของรางวัล
 4. ผู้ได้รางวัลยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานั้นในการใช้รูปภาพ ภาพถ่ายของผู้ชนะ รวมถึงชื่อ และคำตอบ (ถ้ามี) สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบทางเทคนิคหรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลเอง อาทิเช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนต่าง ค่าประกัน ค่าโรงแรม ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 7. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ : คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ