บ้านเดี่ยวพฤกษาสายเปย์ 💚🏠 💚

 

บ้านเดี่ยวพฤกษาสายเปย์ 💚🏠 💚

เพิ่มความสุขให้ทุกคนในบ้าน

โอนวันนี้ และอยู่ฟรี 1 ปี* แถม อิ่มฟินกับ GrabFood** 💚

 

📌*โปรโมชั่นนี้เริ่มต้น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

*ลูกค้าจะต้องทำการจอง ทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธันวาคม 2563 ในแปลงโปรโมชั่น และโครงการที่กำหนดเท่านั้น

📍**ลูกค้าจะได้รับ ส่วนลด GrabFood มูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท

ใช้ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2020 – 30 เมษายน 2021

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดโครงการ Pruksa X Grab อยู่ฟรี1ปี พร้อมอิ่มฟิน

1.ลูกค้าจะต้องทำการจอง ทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธันวาคม 2563 ในแปลงโปรโมชั่น และโครงการที่กำหนดเท่านั้น

2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

3.ประเภท ลักษณะของแถม สิทธิและประโยชน์มูลค่ารวมในแต่ละประเภท ดังนี้

3.1 สิทธิค่าผ่อนสูงสุดนาน 1 ปี (12 เดือน) มีบางยูนิต

ลูกค้าจะได้รับสิทธิเป็นส่วนลดเงินผ่อนเทียบเท่าอัตราการผ่อนตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ จำนวนสูงสุด 12 เดือน(มีบางยูนิต)และสำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพฯ และ เลือกใช้ดอกเบี้ยผ่อนล้านละ 1,000 บาท/ เดือน ในปีแรก

(ดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะร่วมแคมเปญนี้เท่านั้น ปีที่ 1 = 0.75% ปีที่ 2 = mrr – 2.50% (3.25%) ปีที่ 3 = mrr – 2.50% (3.25%) หลังจากนั้น mrr-1.75 % (4.00%) สำหรับลูกค้าไม่ทำประกัน

และ ปีที่1 = 0.75% ปีที่ 2 = mrr – 2.50% (3.25%) ปีที่ 3 = mrr – 2.50% (3.25%) สำหรับลูกค้าทำประกัน และ mrr= 5.75%ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยอื่นหรือสินเชื่อจากธนาคารอื่น พฤกษาจะช่วยผ่อนในวงเงินที่เทียบเท่ากับเงินผ่อนของธนาคาร กรุงเทพฯ และ เลือกใช้ดอกเบี้ยผ่อนล้านละ 1,000 บาท/เดือน ในปีแรก (ดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะร่วมแคมเปญนี้เท่านั้น ปีที่ 1 = 0.75% ปีที่ 2 = mrr – 2.50% (3.25%) ปีที่ 3 = mrr – 2.50% (3.25%) หลังจากนั้น mrr-1.75 % (4.00%) สำหรับลูกค้าไม่ทำ ประกัน และ ปีที่1 = 0.75% ปีที่ 2 = mrr – 2.50% (3.25%) ปีที่ 3 = mrr – 2.50% (3.25%) สำหรับลูกค้าทำประกัน และ mrr= 5.75%ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) โดยค่างวดผ่อนที่พฤกษาผ่อนให้คิดจากวงเงินกู้ตามสัญญาซื้อหลักประกันเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อ เฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA)

3.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดโปรโมชั่น อิ่มฟิน

ลูกค้าที่ทำการจอง ทำสัญญา และ โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30ธันวาคม 2563 ในแปลงโปรโมชั่นและ โครงการที่กำหนด จะได้รับ Code ส่วนลด เมื่อสั่งอาหารผ่านช่องทางแอฟพลิเคชั่น Grab Food

  1. รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 200 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท
  2. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
  3. ใช้ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2020 – 30 เมษายน 2021
  4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “พาร์ทเนอร์” เท่านั้น
  5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่น ได้
  6. Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/