มาทำความเข้าในเรื่องนโยบายการยกเลิกการเดินทางใหม่กัน!

เราเข้าใจดีว่าในบางครั้งคุณอาจมีเหตุผลจำเป็นที่ต้องกดยกเลิกการเดินทางซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณรวมถึงพี่ๆพาร์ทเนอร์คนขับด้วยโดยเฉพาะในเวลาเร่งรีบ

Grab พยายามอย่างดีที่สุดในการใส่ใจทั้งผู้โดยสารและพี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับ ที่ผ่านมาเราได้มีอินเซนทีฟสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ปฎิบัติได้ตรงตามเกณฑ์ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็มีบทลงโทษให้กับพี่ๆ คนขับที่ได้ยกเลิกงานบ่อยๆ และเมื่อเราลองมองในอีกมุมหนึ่ง สำหรับพี่ๆ คนขับบางคนที่อาศัยการขับ Grab เป็นรายได้หลักการถูกยกเลิกโดยผู้โดยสารนั้นมีค่าเท่ากับการเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการได้งานจากผู้โดยสารคนอื่นซึ่งถ้าหากพวกเขาได้ขับรถมาระหว่างทางแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันอีกด้วยทั้งนี้

ดังนั้น เราจึงมีการประกาศใช้นโยบายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อช่วยทำให้ผู้โดยสารมีความยืดหยุ่นในการยกเลิกการเดินทางมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จะได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรมหากถูกยกเลิกงาน


แล้วในกรณีไหนบ้างล่ะที่คุณจะถูกปรับ? กด ยกเลิก แล้วจะโดนปรับเลยหรือไม่?

ไม่ต้องห่วงคุณยังคงสามารถยกเลิกการเดินทางได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม ภายในระยะทาง 500 เมตร นับจากจุดที่คนขับได้ออกเดินทางไปรับคุณ หรือ ภายในนาทีหลังจากคนขับตอบรับงาน

เช่น หากคุณได้รับการจัดสรรคนขับ และคุณยกเลิกภายใน 500 เมตร นับจากจุดที่คนขับได้ออกเดินทางไปรับคุณการยกเลิกของคุณจะ “ฟรี” แม้คุณยกเลิกเมื่อเกิน 3 นาที

แต่หากคุณยกเลิกเมื่อคนขับได้ออกเดินทางไปรับคุณ มาเกินกว่า 500 เมตร นับจากจุดที่เขารับงาน และ คนขับรับงานไปแล้ว เกินกว่านาที ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 10 บาทถึง 50 บาทขึ้นกับประเภทบริการ

นอกจากนี้ หากคุณไม่ไปขึ้นรถภายใน 10-20 นาที ขึ้นกับประเภทบริการ หลังจากคนขับถึงจุดรับ คนขับสามารถกดยกเลิกงาน และคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 10 บาทถึง 50 บาท ขึ้นกับประเภทบริการ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการยกเลิกการเดินทางที่ล่าช้า หรือไม่แสดงตัวเมื่อพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ถึงที่หมายในการรับผู้โดยสารเท่านั้น


แล้วเงินค่าปรับเวลาคุณกดยกเลิกจะไปที่ไหนล่ะ?

โดยเงินค่าธรรมเนียมนี้ จะกลายเป็นจ่ายเป็นค่าเสียเวลาให้กับคนขับโดยตรง ซึ่ง โดย Grab ไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ

หมายเหตุ : ผู้โดยสารจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งจากการยกเลิกการเดินทางที่ล่าช้า หรือไม่แสดงตัวเมื่อพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ถึงที่หมายในการรับผู้โดยสารเท่านั้นนโยบายการยกเลิกการเดินทางใหม่นี้ จะบังคับใช้กับทุกบริการ ยกเว้น แกร็บฟู้ด, แกร็บเอ็กซ์เพรส, และแกร็บเฟรช 


รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

พื้นที่ บริการ ระยะเวลาในการยกเลิก (นาที) ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ระยะเวลาที่ผู้โดยสารไม่ไปขึ้นรถ หลังจากคนขับถึงจุดรับ (นาที) ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้โดยสารไม่แสดงตัวในระยะเวลาที่กำหนด
ทุกจังหวัดที่มีบริการ
 GrabVan 3 15 บาท 10 15 บาท
GrabDriveYourCar 3 100 บาท 20 100 บาท
GrabBike 3 10 บาท 10 10 บาท

ผู้โดยสารจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางใด

แกร็บเพย์ คือทางออกหากผู้โดยสารใช้บริการแกร็บเพย์ ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บผ่านแกร็บเพย์ ( บัตรเครดิต หรือเดบิต ) สำหรับผู้โดยสารที่จ่ายค่าเดินทางด้วยเงินสด ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางจะถูกรวมเข้าในการเรียกใช้บริการแกร็บในครั้งถัดไป โดยระบบจะแจ้งพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเดินทางครั้งก่อนของผู้โดยสารในนามแกร็บ อย่าลืมผูกบัตรกับแกร็บเพย์ ด้วยล่ะ


ค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกจ่ายให้ใคร

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทั้งหมดจะถูกจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เพื่อเป็นการชดเชยระยะเวลาที่เสียไปฟรีๆบนท้องถนนจากการถูกยกเลิกงาน ซึ่งแกร็บคาดว่านโยบายนี้จะส่งผลกระทบน้อยกว่า 1% ของบริการแกร็บ เพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ค่อยยกเลิกการเดินทางนัก ผู้โดยสารจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยหากผู้โดยสารทำการจองเมื่อพร้อมจะเดินทางแล้ว และไม่ยกเลิกการเดินทางหลังจากผ่านไปนาทีและไม่ปล่อยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รอนานเกินกว่า 10 นาทีเมื่อมาถึงจุดนัดหมาย


ผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่หากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รถติดอยู่ที่เดิมเป็นเวลานาน หรือ ใช้เวลานานเกินไปในการมารับผู้โดยสาร

เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมถ้าเรามาช้ากว่าที่เราบอกตอนแรกเกิน 10 นาที  ผู้โดยสารจะไม่เสียค่าธรรมเนียมหากผู้ขับเดินทางมาไม่ถึงภายใน 10 นาที นับจากเวลาที่คาดว่าจะมาถึงที่ปรากฏบนหน้าแอพตอนที่ผู้โดยสารเรียกรถ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้โดยสารได้รับการตอบรับงานจากผู้ขับว่าจะมาถึงภายในนาทีแต่ผู้โดยสารรอนานถึง 13 นาที ผู้โดยสารจะไม่เสียค่าธรรมเนียม

แชทเพื่อเช็ก! … ในขณะเดียวกัน ผู้โดยสารสามารถโทรหรือส่งข้อความผ่านแกร็บแชทเพื่อเช็คกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ก่อน เพราะผู้ขับขี่อาจรถติดหรือไปผิดเส้นทาง ซึ่งหากระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอรถนานกว่าเวลาที่ปรากฏบนหน้าแอพ ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งการที่แกร็บสามารถแสดงตำแหน่งเรียลไทม์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ได้  จะทำให้ผู้โดยสารทราบว่าพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ยังเดินทางมาไม่ถึง


หากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ยกเลิกงานในทันทีที่เดินทางมาถึง ผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่

ผู้โดยสารจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จะต้องรอผู้โดยสารอย่างน้อย 10 นาทีก่อนที่จะมีการคิดค่าธรรมเนียม


หากผู้โดยสารถูกยกเลิกการเดินทางจากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ แกร็บมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาในการเรียกใช้บริการน้อยที่สุด

เรามีระบบการจัดลำดับการจองแกร็บมีระบบในการจัดลำดับการจองเป็นลำดับแรกให้กับผู้โดยสารที่ถูกพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ยกเลิกการเดินทางก่อน โดยระบบจะทำการหาพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่อยู่ในระแวกเดียวกันทันทีหลังจากที่ผู้โดยสารถูกยกเลิกการเดินทาง โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องทำการจองใหม่ 


หากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ยกเลิกงานด้วยเหตุผลอันไม่สมควร แกร็บมีนโยบายในการดูแลพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่อย่างไร

ถ้าทำไม่ถูกเรามีบทลงโทษ! … ทางแกร็บมีระเบียบและบทลงโทษในการยกเลิกงานที่ชัดเจน เมื่อมีการยกเลิกงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือยกเลิกงานบ่อยเกินไป ทางแกร็บจะทำการระงับการรับงานของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ซึ่งนั่นหมายถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ต้องสูญเสียรายได้ ซึ่งแกร็บเชื่อว่านโยบายยกเลิกการเดินทางใหม่นี้ให้ความเป็นธรรมที่มากขึ้นสำหรับทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ซึ่งแกร็บเชื่อว่านโยบายยกเลิกการเดินทางใหม่นี้ให้ความเป็นธรรมที่มากขึ้นสำหรับทั้งผู้โดยสารและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ หากผู้โดยสารคุณยกเลิกการเดินทางภายในนาที นั่นเท่ากับเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกใช้บริการให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ก็จะสามารถให้บริการผู้โดยสารคนอื่นได้ ซึ่งคุณเองก็จะได้รับประโยชน์หากผู้โดยสารคนอื่นทำแบบเดียวกัน และผู้โดยสารก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันหากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ยกเลิกงานภายในนาทีจากที่ผู้โดยสารเรียก ซึ่งนโยบายนี้จะทำให้ทุกคนไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้น

แกร็บมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยยึดความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการและนี่คือหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่จะเดินหน้าพัฒนาบริการและเป็น #Bettereveryday สำหรับทุกคน