เพื่อการบริการที่ดีกว่า Grab ขอปรับปรุงนโยบายการยกเลิกการเรียกรถ

Grab บริการเรียกพาหนะผ่านแอพ เพื่อบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้โดยสารได้รถไวขึ้น คนขับบริการคุณได้เต็มที่มากขึ้น เราขอปรับปรุงนโยบายการเรียกรถใหม่ด้วยรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้:

ในรอบ 1 สัปดาห์ หากผู้โดยสารยกเลิกการเรียกรถ (กรุงเทพฯ)

  • JustGrab, GrabCar หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 30 บาท”
  • GrabCar Plus หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 30 บาท”
  • GrabTaxi หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 4 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 30 บาท”
  • GrabBike (Win) หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 9 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 30 บาท”
  • GrabBike (Delivery) หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 9 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 30 บาท”

ในรอบ 1 สัปดาห์ หากผู้โดยสารยกเลิกการเรียกรถ (ภูเก็ตทุกบริการ)

  • หลังจากการยกเลิกครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการยกเลิกรถ “ครั้งละ 50 บาท”

ซึ่งการเก็บค่ายกเลิกงานฯ จะมีการแจ้งเตือนในแอปฯ โดยมีการนับจำนวนครั้ง เมื่อถึงครั้งที่ 5 จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้เพิ่มการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตในเมนู GrabPay แต่ยังไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด (ยกเว้นการตัดวงเงินสำหรับทดสอบระบบ)
ทั้งนี้ ขั้นตอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้วิธีการชำระค่าบริการผ่าน GrabPay เท่านั้น การเก็บค่ายกเลิกงานฯ จะตัดจากวงเงินในบัตรเครดิต/เดบิต ที่เพิ่มไว้ผ่าน GrabPay เท่านั้น (ไม่เรียกเก็บเป็นเงินสด)

Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการตัดสินใจในทุกกรณีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านศูนย์ช่วยเหลือในแอปฯตลอด 24 ชั่วโมง