? เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย ชีวิตจัดการได้ เมื่อใช้ GrabPay

ชีวิตดีขั้นสุด ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ!
รับส่วนลด 150 บาท ทันที

กรอกรหัส:

เฉพาะผู้ใช้ใหม่ ที่จ่ายผ่าน GrabPayทุกผู้ใช้ รับส่วนลด 15% x 15 ครั้ง เมื่อจ่ายด้วย GrabPay เพียงกรอกรหัสส่วนลดของธนาคารพันธมิตรของ Grab ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลื่อนลงไปที่เงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลื่อนลงไปที่เงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลื่อนลงไปที่เงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลื่อนลงไปที่เงื่อนไขสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เงื่อนไขส่วนลดค่าบริการ 15%

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ร่วมรายการ รับส่วนลดการใช้บริการ Grab 15% (ค่าบริการต่อครั้งสูงสุดก่อนหักส่วนลด 1,500 บาท ส่วนลดต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 225 บาท) เมื่อชำระค่าบริการด้วย GrabPay (การชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต) ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต โดยระบุรหัสส่วนลดของบัตรที่ร่วมรายการ
 2. ลูกค้าต้องใส่รหัสส่วนลดของบัตรที่ร่วมรายการ สำหรับการชำระค่าบริการด้วย GrabPay ก่อนการใช้บริการเท่านั้น จำกัดสิทธิ 15 ครั้ง/บัตร/ผู้ใช้ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 3. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike (Delivery) รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. – 30 ก.ย. 2560
 5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500

เงื่อนไขใช้บริการฟรี 150 บาท

 1. รับส่วนลด 150 บาท สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าบริการด้วย GrabPay (การชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต) เป็นครั้งแรก และเลือกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต VISA / MasterCard / American Express / UnionPay – โดยระบุรหัสส่วนลด “LIFEHACK”
 2. ลูกค้าต้องใส่รหัสส่วนลด “LIFEHACK” สำหรับการชำระค่าบริการด้วย GrabPay ครั้งแรกเท่านั้น โดยลูกค้า 1 ท่านมีสิทธิใช้ส่วนลดนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 3. ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
 4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถนำไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนเป็นเงินสด
 5. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike (Delivery) รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า)
 6. จำกัดรหัสส่วนลดจำนวน 50,000 สิทธิตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 7. รับคะแนนสะสม GrabRewards เพิ่ม 1,500 คะแนน เพียงใช้บริการ Grab และชำระค่าบริการด้วย GrabPay ครบ 15 ครั้ง ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย คะแนนจะถูกเพิ่มเข้าบัญชีผู้ใช้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560
 8. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. – 30 ก.ย. 2560
 9. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 10. GRAB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500