สมัครบัตรเครดิต KTC – Bangkok Airways ผ่าน Grab วันนี้! รับส่วนลดมูลค่า 500 บาท

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิต

KTC X – BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการรับสิทธิพิเศษกับ Grab

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS รายใหม่ทุกประเภท(บัตรหลักใหม่)
ที่สมัครผ่านช่องทางของ Grab http://bit.ly/2qMzBcU ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-15 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS รายใหม่ทุกประเภท (“บัตรหลักใหม่”) ที่สมัครผ่านช่องทางของ Grab http://bit.ly/2qMzBcU ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-15 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรหลักใหม่เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของบัตร KTC-Bangkok Airways ประเภทที่ได้รับอนุมัติ
 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 5,000 บาทขึ้นไปในหมวดการใช้จ่ายใดก็ได้ ภายในระยะเวลาสองรอบบัญชีนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ KTC จะจัดส่งรหัสส่วนลดมูลค่า 500 บาทให้ผู้ถือบัตร จำนวน 1 รหัส ต่อหมายเลขบัตรเท่านั้น
 • KTC จะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น KTC Mobile เมื่อตรวจสอบและยืนยันตามเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์แล้ว
 • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษ 5 ครั้งมูลค่าครั้งละ 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลักใหม่ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับส่วนลดค่าใช้บริการการเดินทาง 100 บาทต่อครั้ง รวม 5 ครั้ง/ต่อหมายเลขบัตรหลักใหม่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับบริการ Grabcar, Grabtaxi และ GrabCar Premium เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องผูกบัตรเครดิตดังกล่าวเพื่อชำระค่าใช้บริการผ่าน Grabpay เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิส่วนลดไปให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • KTC เป็นเพียงผู้มอบสิทธิประโยชน์ผ่านทาง Grab หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องด้านการใช้บริการ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางผู้ให้บริการได้โดยตรง
 • KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข สิทธิพิเศษนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการรับสิทธิพิเศษกับ Grab

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต KTC รายใหม่ทุกประเภท (“บัตรหลักใหม่”) ที่สมัครผ่านช่องทางของ Grab http://bit.ly/2qMzBcU ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561-15 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรหลักใหม่เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของบัตร KTC ประเภทที่ได้รับอนุมัติ
 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 5,000 บาทขึ้นไปในหมวดการใช้จ่ายใดก็ได้ ภายในระยะเวลาสองรอบบัญชีนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ KTC จะจัดส่งรหัสส่วนลดมูลค่า 400 บาทให้ผู้ถือบัตร จำนวน 1 รหัส ต่อหมายเลขบัตรเท่านั้น
 • KTC จะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรภายใน 30 วัน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น KTC Mobile เมื่อตรวจสอบและยืนยันตามเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์แล้ว
 • สงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษ 4 ครั้งมูลค่าครั้งละ 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลักใหม่ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับส่วนลดค่าใช้บริการการเดินทาง 100 บาทต่อครั้ง รวม 4 ครั้ง/ต่อหมายเลขบัตรหลักใหม่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
 • สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับบริการ Grabcar, Grabtaxi และ GrabCar Premium เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องผูกบัตรเครดิตดังกล่าวเพื่อชำระค่าใช้บริการผ่าน Grabpay เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิส่วนลดไปให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • KTC เป็นเพียงผู้มอบสิทธิประโยชน์ผ่านทาง Grab หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องด้านการใช้บริการ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางผู้ให้บริการได้โดยตรง
 • KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข สิทธิพิเศษนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า