โปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card

สั่ง GrabFood อิ่มคุ้มจุใจ
กับบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card

รับส่วนลด GrabFood 100 บาท* | 2 ครั้ง
(เมื่อมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส: KTBFOOD

📆 ตั้งแต่ 15 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2564

เมื่อจ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel Card ผ่าน GrabPay
ใช้ได้กับบริการ GrabFood เฉพาะร้านที่ไม่มีสัญลักษณ์ “Non Partner” เท่านั้น
สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564– 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิที่กำหนด
 2. ลูกค้าจะได้รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง/เซลล์สลิป (ไม่รวมค่าขนส่ง)
 3. ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBFOOD” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ก่อนทำรายการสั่งอาหารทุกครั้ง
 4. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
 5. ธนาคารขอจำกัด 2 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ Grab/เดือน และจำกัด 1,500 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 7,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้
 6. สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 8. สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ GrabFood รวมทั้งอาหารที่ซื้อผ่านบริการ GrabFood แต่อย่างใด ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับอาหารหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ GrabFood กรุณาติดต่อ Grab โทร. 02 021 2525
 10. ธนาคารและ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 11. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ Grab เป็นที่สุด
 12. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com