ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต และ Krungsri Boarding Card รับส่วนลดกันทุกเดือน

กรุงศรีจัดให้ D จัดส่วนลดพิเศษให้ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต และ Krungsri Boarding Card ไปสั่ง GrabFood กันให้เต็มที่

รับส่วนลด GrabFood 100 บาท (ขั้นต่ำ 300 บาท)
ใส่รหัส: JADHAID100
หมดเขต 31 ส.ค. 2564 นี้

ส่วนลดต่อเดือนมีจำนวนจำกัด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไข‌การ‌ใช้‌โค้ด‌ส่วนลด‌ GrabFood‌ : ‌ ‌
1‌.‌ ‌จำกัด‌ ‌1‌ ‌สิทธิ์‌/‌บัญชี‌ผู้‌ใช้‌/‌เดือน‌ ‌ตลอด‌ระยะ‌เวลา‌ส่ง‌เสริม‌การ‌ขาย‌ ‌และ‌สามารถ‌ใช้‌โค้ด‌ส่วนลด‌ได้‌กับ‌บริการ‌ ‌GrabFood‌ ‌ใน‌
กรุงเทพมหานคร‌และ‌จังหวัด‌ที่‌ ‌GrabFood‌ ‌ให้‌บริการ‌เท่านั้น‌ ‌
2‌.‌ ‌สำหรับ‌ลูกค้า‌บัตร‌กรุง‌ศรี‌ ‌เดบิต‌ ‌และ‌ Krungsri‌ ‌Boarding‌ ‌Card‌ ‌รับ‌ส่วนลด‌ค่า‌อาหาร‌ ‌มูลค่า‌ ‌100‌ ‌บาท‌ ‌(‌เฉพาะ‌ค่า‌อาหาร‌)‌ ‌เมื่อ‌มี‌ยอด‌สั่ง‌
อาหาร‌บน‌ ‌GrabFood‌ ‌ขั้น‌ต่ำ‌ ‌300‌ ‌บาท‌/‌ใบ‌เสร็จ‌ ‌ต้อง‌กรอก‌โค้ด‌ส่วนลด‌ ‌‌“‌JADHAID100‌”‌‌ ‌ใน‌ช่อง‌กรอก‌รหัส‌ ‌และ‌เลือก‌ ‌GrabPay‌ ‌เป็น‌วิธี‌
การ‌ชำระ‌เงิน‌ ‌โดย‌ ‌เลือก‌ ‌“‌เดบิต‌”‌ ‌ธนาคาร‌กรุง‌ศรีอยุธยา‌ ‌ก่อน‌ที่‌จะ‌ทำการ‌สั่ง‌อาหาร‌เท่านั้น‌ ‌
3‌.‌ ‌โค้ด‌มี‌จำนวน‌จำกัด‌ ‌1,000‌ ‌สิทธิ์‌/‌เดือน‌ ‌รวม‌ ‌4,000‌ ‌สิทธิ์‌ ‌ตลอด‌ระยะ‌เวลา‌ส่ง‌เสริม‌การ‌ขาย‌ ‌
4‌.‌ ‌ส่วนลด‌สามารถ‌ใช้ได้‌กับ‌ร้าน‌อาหาร‌ที่‌มี‌สัญลักษณ์‌ ‌“‌พาร์‌ท‌เนอ‌ร์‌”‌ ‌เท่านั้น‌ ‌
5‌.‌ ‌โปร‌โม‌ชั่น‌ไม่‌สามารถ‌ใช้‌ร่วม‌กับ‌ส่วนลด‌หรือ‌โปร‌โม‌ชั่‌นอื่น‌ได้‌ ‌
6‌.‌ ‌ผู้‌ให้‌บริการ‌ตกลง‌เป็น‌ผู้‌ชำระ‌ค่า‌บริการ‌ส่วน‌ต่าง‌หลัง‌จาก‌หัก‌ส่วนลด‌ตาม‌ที่‌ได้‌รับ‌แล้ว‌ ‌หาก‌ส่วนลด‌ที่‌ผู้‌ใช้‌บริการ‌ได้‌รับ‌มากกว่า‌ค่า‌บริการ‌ใน‌
แต่ละ‌ครั้ง‌ผู้‌ใช้‌บริการ‌ตกลง‌ยอมรับ‌ว่า‌ส่วน‌ต่าง‌จาก‌ส่วนลด‌ดัง‌กล่าว‌ไม่‌สามารถ‌แลก‌เปลี่ยน‌เป็น‌เงินสด‌ ‌หรือ‌นำ‌ไป‌เป็น‌ส่วนลด‌ใน‌การ‌ใช้‌
บริการ‌ครั้ง‌ถัด‌ไป‌ได้‌ ‌
7.‌ ‌GrabFood‌ ‌ขอ‌สงวน‌สิทธิ์‌ใน‌การ‌เปลี่ยนแปลง‌เงื่อนไข‌รายการ‌ส่ง‌เสริม‌การ‌ขาย‌ ‌โดย‌ไม่‌ต้อง‌แจ้ง‌ให้‌ทราบ‌ล่วง‌หน้า‌ ‌และ‌ใน‌กรณ‌ที่‌มี‌ข้อ‌ผิด‌
พลาด‌คำ‌ตัดสิน‌ของ‌บริษัท‌ถือ‌เป็น‌ที่‌สิ้น‌สุด‌ ‌
8‌.‌ ‌ข้อมูล‌เพิ่ม‌เติม‌ ‌กรุณา‌ติดต่อ‌ Grab‌ ‌Help‌ ‌Center ‌https://help.grab.com/passenger/th-th/‌ ‌