เปิดบัญชีกรุงศรีวันนี้ ได้คืน 200 บาท พร้อมรับส่วนลด GrabFood 100 บาทไว้ใช้ทุกเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้ากรุงศรี รับส่วนลด GrabFood!

🌻 รับส่วนลด GrabFood 100 บาท ทุกเดือน
เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด หมดเขต 31 ธ.ค. 2564

เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


 

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ Monthly GIFT 100 บาท ทุกเดือน

 • ลูกค้าจะต้องทำธุรกรรมที่ร่วมรายการ ครบ 10 รายการขี้นไปต่อเดือน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ จัดให้ หรือผ่านบัตรกรุงศรีเดบิต จัดให้ D ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยจะเริ่มนับจำนวนรายการธุรกรรมตั้งแต่วันที่ลูกค้าสมัครบัตรกรุงศรีเดบิต จัดให้ D เป็นต้นไป
 • ธุรกรรมที่ร่วมรายการผ่านบัญชีออมทรัพย์ จัดให้ หรือผ่านบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D ได้แก่ 1. จ่ายบิลผ่าน ช่องทาง KMA / KOL / ATM ขั้นต่ำ 100 บาทต่อ 1 รายการ 2. เติมเงินผ่าน ช่องทาง KMA / KOL / ATM ขั้นต่ำ 100 บาทต่อ 1 รายการ 3. ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D  ผ่านเครื่องรับบัตรที่ร้านค้า และร้านค้าออนไลน์ โดยมียอดขั้นต่ำ 100 บาทต่อ 1 รายการ (ไม่รวมการชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code) 4. สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีจัดให้ ผ่านช่องทาง KMA จำนวน 1 ผู้ให้บริการ เท่ากับ 1 รายการ (ไม่นับรวมการสมัครหักบัญชีเพื่อชำระเข้า บล. หรือ บลจ.) 5. จ่ายโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีจัดให้ จำนวน 1 ครั้ง เท่ากับ 1 รายการ (ไม่นับรวมรายการที่หักบัญชีเพื่อชำระเข้า บล. หรือ บลจ.)
 • ธนาคารจะคำนวณนับจำนวนรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมที่ร่วมรายการและสำเร็จสมบูรณ์ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ จัดให้ และ บัตรกรุงศรีเดบิต จัดให้ D ในสถานะที่เป็นปกติ (Active) และเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนเท่านั้น ในกรณีที่บัญชีหรือบัตรดังกล่าวอยู่ในสถานะไม่เป็นปกติ (Inactive) หรือถูกอายัด หรือถูกปิด หรือเป็นรายการที่ได้มีการยกเลิกในภายหลัง (reverse transaction) หรือเป็นรายการที่ทำธุรกรรมในเดือนก่อนหน้า ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายการดังกล่าวมารวมคำนวณในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์จำกัด e-Coupon มูลค่า 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่านต่อเดือน ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ จัดให้ หรือบัตรกรุงศรี เดบิต จัดให้ D ผ่านทั้งช่องทางสาขาธนาคาร และช่องทางออนไลน์ รวมมากกว่า 1 บัญชี หรือมากกว่า 1 บัตรขึ้นไป ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านในแต่ละเดือนเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะคำนวณนับจำนวนรายการธุรกรรมของแต่ละบัญชีหรือแต่ละบัตรเท่านั้น โดยจะไม่นับจำนวนรายการจากทุกบัญชีหรือทุกบัตรมารวมกันแต่อย่างใด และจะให้สิทธิ์เฉพาะบัญชีเงินฝากหรือบัตรที่มีการทำธุรกรรมครบตามจำนวนรายการที่กำหนดก่อนเท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถเลือกรับ Grab food e-Coupon มูลค่า 100 บาท โดย e-Coupon จะแสดงในส่วน “สิทธิพิเศษสำหรับคุณ” ที่เมนู GIFT & Privileges บน KMA-Krungsri Mobile App ภายใน  5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำธุรกรรมสำเร็จและครบตามจำนวนรายการที่กำหนดเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์จำกัด e-Coupon ของทุกพาร์ทเนอร์ 150,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ 18 ก.พ. 64 – 31 ธ.ค. 64 

การรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ e-Coupon

 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับโดยกด e-Coupon ผ่าน KMA และแสดงรหัสที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ จุดบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือนำรหัสที่ได้รับไปกรอกในช่อง Promotion Code เพื่อรับส่วนลดผ่านเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นของร้านค้าออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • e-Coupon มีอายุการใช้งานภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าทำธุรกรรมสำเร็จและครบตามจำนวนรายการที่กำหนด ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกรับภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • กรณีใช้สิทธิ์แลกรับแล้วไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเรียกคืนสิทธิ์ได้
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย และหมวดหมู่/ประเภทของกำนัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ ลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ จัดให้ สามารถเข้าร่วมโครงการ Krungsri GIFT เพื่อทำธุรกรรมและรับของกำนัลได้ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด